خانه » 20 مزیت الفبای لاتین بر الفبای فارسی

20 مزیت الفبای لاتین بر الفبای فارسی

این مقاله صرفاً درباره رسم الخط کنونی زبان فارسی (یا عربی) است و نواقص و معایب آنرا در مقابل حروف الفبای لاتین (یا انگلیسی) مقایسه می کنیم و هیچ درباره زبان فارسی قضاوت یا پیشنهادی نمی کنیم، چرا که تردیدی نیست که این زبان از هزاره های گذشته زبان به زبان و قلم به قلم چرخیده و همراه با دنیایی از شعر، ضرب المثل و کتب علمی و ادبی به ما رسیده است.

هرچند نسبت به حفظ زبان ها و گویش ها باید نهایت تلاش را کرد و حتی مانع از معدوم شدن گویشی با یک متکلم شد ولی نسبت به نگارش و حروف نباید متعصبانه برخورد کرد. کتابهای متعددی با الفبای کنونی عربی یا فارسی در طول هزاره گذشته تحریر شده است لیکن در جایی به قداست یا مستحب یا واجب بودن حفظ این الفبا برخورد نکرده ام. اگر الفبا قداست داشت بایستی الفبایی که مولی امیرالمومنین (ع) قرآن کریم را نخستین بار با آن الفبا تحریر کردند، حفظ می شد و اکنون الفباهای نبطی یا سریانی متداول می شدند. حضرت علی (ع) که نمی توانستند برخلاف سواد و خواست مردم حجاز تحریر کنند. برای همین بود که با الفبایی تحریر می کردند که مصوتها در بطن کلمه وجود نداشت. حتی نقطه نیز در آن الفبا وجود نداشت.

با تغییر الفبای کنونی به الفبای جهانی، نه تنها حافظ و سعدی را از دست نمی دهیم بلکه دیگران نیز حتی بدون فهم دواوین زیبای فارسی می توانند آنرا قرائت کرده و از بحور عروضی اش لذت ببرند.

پیشتر قابل ذکر است که در هر زبان، اهمیت الفبا بسیار کمتر از دیگر گنجینه های آن زبان است. همین الآن خود ما در عرض چند دقیقه می توانیم برای 32 حرف خود 32 علامت اختیار کنیم و آنرا الفبای جدید بنامیم اما اگر این الفبا منطقی نباشد، ممکن است آن زبان را به چالش و بن بست بکشاند.

نگارنده به خود حق می دهم درباره دو نوع الفبای فارسی و لاتین قضاوت کنم چرا که نه در شرع مقدس برای الفبای کنونی حرمت و قداست یا اجبار و استحبابی تعریف شده است و نه دلیلی بر نگرانی بابت از بین رفتن زبان یا کتب تاریخی یا فولکلور عظیم نیاکانمان می بینم. لذا ماحصل تحقیق خود مبنی بر 20 مزیت الفبای لاتین بر الفبای فارسی را ارائه می دهم و قضاوت را به خواننده می سپارم:

با تشکر ـ محمدصادق نائبی

 

 1. الفبای یک طبقه لاتین در مقابل الفبای 4 طبقه فارسی:

الفبای لاتین یک طبقه  است و تمامی حرکه ها و حروف در دل کلمه شکل می گیرد ولی الفبای فارسی 4 طبقه است و سرعت قرائت خواننده را کُند و احتمال غلط خوانی را زیاد می کند. برای نمونه کلمه “لِذَّت” را ملاحظه فرمایید. یک ردیف شامل حروف صامت است (ل.ذ.ت). یک طبقه فوقانی شامل علامت تشدید ( ّ ) است. طبقه بالاتر شامل حرکه فتحه ( َ ) در بالای تشدید است. از طرفی یک طبقه زیرین در زیر حرف صامت لام شامل حرکه کسره ( ِ ) می باشد. پس خواننده الفبای فارسی باید همچنان چهارطبقه را تحت کنترل خود داشته و پیش برود ولی خواننده لاتین فقط یک طبقه را خوانده و پیش می رود. مثلا همین کلمه را در یک طبقه اینچنین می خواند: Lezzat . اگر بهانه بیآوریم که در فارسی بدون علامت فقط حروف را می نویسیم به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد گاهی اجتناب ناپذیر و گاهی دچار سردرگمی می شود و مشابه این است که بصورت لاتین همین Lezzat را Lzt بنویسیم!

 

 

 1. هم عرضی و هم ارتفاعی حروف لاتین :

تقریبا تمام حروف لاتین دارای پهنای یکسانی هستند (غیر از دو حرف پهن M و W و حرف باریک I). اما در حروف فارسی از حروف پهنی مانند “ک/گ/س/ش/ص/ض” داریم تا حروف لاغری مانند “ا/ه”. از نظر ارتفاعی نیز حروف فارسی فضای زیادی را از سقفِ کشیده ی کاف تا کف میم اشغال می کند. به جدول زیر عنایت داشته باشید: دو حرف پهن و ارتفاع دار انگلیسی تنها 4 خانه اشغال می کنند اما دو حرف ارتفاع دار و کف دار فارسی مانند “کش”، 12 خانه را اشغال می کنند یعنی 3 برابر نگارش لاتین!

 

 

 1. تنوع شکلی کمتر حروف لاتین:

حروف انگلیسی 26 حرف است که در ابتدای کلمه، از حرف بزرگ و در مابقی از حروف کوچکتر استفاده می شود. مجموعه حروف بزرگ و کوچک انگلیسی تنها دارای 40 شکل هستند اما الفبای فارسی به اسم دارای 32 حرف، به تلفظ دارای 24 حرف و به نگارش در حدود 100 شکل می باشد که یادگیری آنها برای کودک اول دبستانی سخت است. مثلا حرف “ع” با اینکه در فارسی تلفظ ندارد و همان “الف” خوانده می شود لیکن به شکل های متنوع “عـ ، ـعـ ، ـع ، ع” نوشته می شود، مانند “علم، معلم، سمع، وداع”. یا حرف هـ به چهار صورت “هـ ، ـهـ ، ـه ، ه” درمی آید. لذا یک کودک دبستانی برای آموزش الفبای فارسی باید 2.5 برابر بیش از الفبای لاتین زحمت بکشد.

 

 1. تفاوت و تقلب ناپذیری و امنیت حروف لاتین:

گویا خلق عدد و حرف فارسی براساس کمترین اَشکال بوده و اعداد و حروف را از همدیگر خلق کرده اند. یادم هست معلم ابتدائی مان ابتدا حرف “ب” را می آموخت و از روی آن حروف “پ ، ت ، ث ، نـ ، یـ” را یاد می داد. نگارشی که در آن با یک نقطه می توان 6 حرف دیگر ساخت یا پایه پنج عدد، یکسان باشد، به شدت تغییرپذیر و تحریف پذیر و جعل پذیر است. برای همین راهنمایی و رانندگی از بین 32 حرف فارسی تنها از 15 حرف استفاده می کند. حروف “رـ زـ ژ” و حتی “و” براحتی قابل تبدیل بهم هستند. حروف “ج ـ چ ـ ح ـ خ” همینگونه اند. حروف “ب ـ پ ـ ت ـ ث” و حتی “نـ” و “یـ” قابل تحریف هستند. کافیست یک نقطه از حکم “اعدام بشود” جابجا شود تا حکم به “اعدام نشود” تبدیل شود. ولی حروف و اعداد لاتین شباهتی بهم ندارند و جز حرف Q قابلیت تبدیل ندارند و هیچ حرف انگلیسی با یک نقطه تحریف نمی شود.

 

 1. تفاوت و تقلب ناپذیری و امنیت اعداد لاتین:

عدد انگلیسی مانند حرف انگلیسی دارای امنیت است. عدد در نگارش فارسی بخاطر تشابه بیش از حد آنها و زائیده شدنشان از یک عدد، دارای بحرانی به نام تقلب یا تحریف یا تبدیل است. اگر اعداد لاتین را ملاحظه کنید هیچیک قابل تبدیل به هم نیستند: “0123456789”. حتی دلیل اینکه عدد 4 به دو صورت نوشته می شود این است که اولی می تواند از عدد 1 استخراج شود لذا ستون 1 را از آن حذف کرده اند. درحالیکه اعداد فارسی به شدت تقلب پذیر یا تبدیل پذیر به هم هستند. می توان به راحتی عدد 1 را به 2 و 2 را به 3 و 3 را به 4 تبدیل کرد. می توان 1 را به 9 هم تبدیل کرد. می توان به راحتی عدد صفر (0) را به هر عددی تقلب کرد. با این اوصاف باید نگران چکهای بانکی یا نمرات درسی و هزاران مشکل دیگر بود. مشکل در نگارش اعداد فارسی فقط محدود به تقلب و دزدی نیست بلکه در شرایط عادی نیز تشخیص عدد 2 یا 3 برای یک خواننده یا پلیس راهنمایی رانندگی سخت است.

 

 1. حرکه ها جزء لاینفک کلمات:

حرکه ها در نگارش انگلیسی جزء لاینفک کلمه هستند ولی در فارسی برای راحتی کار آنرا حذف می کنیم که این کار در بسیاری موارد خواننده را دچار مشکل می کند و اگر کلمه، ناآشنا باشد خواننده را گیج خواهد کرد. “کره” را چه می خوانید؟ کَره یا کُره یا کُرّه؟ لابد می گویند باید از جمله استباط شود! چرا کلمه مجرد را نباید بتوانیم بدون جمله بخوانیم؟ خب! در جمله ممکن است “کَره ی خر” بخوانیم یا “کُرّه خر”! یا مثلاً “بر” را چه بخوانیم؟ “بَر ، بُر ، بِرّ ، بَرّ “؟ بارها دیده ایم که خواننده یا گوینده در کلماتی مانند “سحر، شکوه، شکر ، صفر، …” درنگ می کند.    

 

 1. همجهتی عدد و حرف:

در نگارش لاتین مسیر حرکت حرف و عدد یکسان و از چپ به راست است ولی خلاف جهت بودن آن دو در نگارش فارسی همواره خواننده را سردرگم می کند. در تایپ کامپیوتری در نوشتن تاریخ یا ممیز و یا شماره نامه های اداری حاوی عدد و حرف، حروف و اعداد بهم می ریزند. در جمله خوانی درحالیکه از راست به چپ در حال قرائت هستیم وقتی به عدد می رسیم باید از چپ به راست در خلاف جهت برگردیم و دوباره حرکت از راست به چپ را ادامه دهیم. مانند ” من مبلغ 235000 تومان گرفتم”. یا بارها در اخبار رسمی رسانه ها می خوانیم که “31/5 درصد مردم …” و جالب اینکه خواننده می داند منظور همان 31.5 درصد است!

 

 1. نداشتن مبنای نگارش یکسان فارسی:

در نگارش لاتین (نه زبان انگلیسی)، نگارش کلمه منحصر به فرد است ولی در نگارش فارسی نه. مثلا نمی دانیم برای چه “خور” را در ابتدای خورشید با “و” بنویسیم ولی همان تلفظ را در “خرداد” بدون “و” بنویسیم؟ جالب است که در هر دو مورد “خور” به معنای آفتاب است! درحالیکه در نگارش لاتین Khor را در ابتدای هر دو کلمه مشابه هم می نویسیم: Khorshid و Khordad.

 

 

 1. یکدستی نام حروف لاتین:

از دیگر مشکلات نگارش فارسی، نام حروف است. می نویسیم: “ص” و می خوانیم “صاد”. آن یکی را می نویسیم: “ط” و می خوانیم: “طای مألّف”. می توان همگی را بصورت یکدست با یک کسره یا فتحه یا صدای “ای” نامید. مانند “اـ بِ ـ تِ ـ ثِ ـ …” یا “ا ـ بَ ـ تَ ـ ثَ ـ …” و یا “ای ـ بی ـ تی ـ ثی ـ …”. اگر چنین نامگذاری شود در مخفف سازی کلمات کار راحتتری می توانیم داشته باشیم. اگر به نام حروف لاتین توجه کنید از ابتدا تا انتها دارای هارمونیک و زیبایی و آسانی تلفظ هستند.

 

 1. چند حرف فارسی نماینده یک حرف:

برای کودک دبستانی تفهیم این نکته سخت است که چرا 4 حرف “ز ـ ذ ـ ظ ـ ض” همگی “ز” خوانده می شود یا 3 نوع حرف  “س ـ ص ـ ث ” همگی “س” خوانده می شود. در نگارش لاتین همه اینها یکسان نوشته می شود و “سواب، صواب، ثواب” را بصورت “Savab ” می نویسیم. لازم به تأکید است می توان با گذاشتن نقطه یا حرکت روی حروفی مثل Z، علاوه بر خواندن بصورت “ز” می توان به خاستگاه آن نیز اشاره داشت. مانند:

 

 

 1. یک حرف فارسی نماینده چند حرف:

در نگارش فارسی علاوه بر مشکل ” چند حرف نماینده یک حرف ” مشکل دیگری داریم به نام “یک حرف نماینده چند حرف”! حروفی با علامت “و” یا “ی” یا “ـه” که چندین نقش دارند و گاهی ممکن است بدون نقش حالت خنثی داشته باشند و خوانده نشوند! نقش “و” را در این کلمات مقایسه کنید: “تو، توسن، مو، وام ، خواهر”! اولی TO ،دومی TOOSAN ، سومی MUU ، چهارمی VAM و پنجمی هیچ! چه سخت است تشخیص دهیم یک حرف کدامیک از 5 تلفظ را دارد؟

 

 1. یکپارچکی کلمه در انگلیسی و شکستگی در فارسی:

یک کلمه مستقل در نگارش لاتین شکل یکپارچه دارد و تمام پسوندها و پیشوندها نیز اگر به کلمه اضافه شوند، شکل کلمه، یکپارچه می ماند درحالیکه در نگارش فارسی یک کلمه مستقل ممکن است چند تکه شده و باعث طولانی تر شدن نگارش شود و گاهی خواننده در یافتن اینکه این جزء مربوط به کلمه قبل است یا بعد، سردرگم شود. مثلا “می دیده اند” یک کلمه است ولی سه تکه شده است. همین کلمه در نگارش لاتین بصورت یکپارچه Mi’dide’and نوشته می شود. سردرگمی در نگارش فارسی در جداسازی یا یکپارچه سازی زیاد است و نمی دانیم برای چه “علیزاده” یکپارچه نوشته می شود اما “حسین زاده” نه!

 

 1. مخفف سازی کلمات:

نگارش لاتین به زیبایی، مخفف پذیر است و چندین کلمه را در یک مخفف کوتاه جمع می کنند مانند Laser، BOM، ASTM . این کار در نگارش فارسی سخت و گاهی نشدنی است. مثلا اگر دیوان محاسبات کشور را به نگارش فارسی بخواهیم مخفف سازی کنیم باید آنرا “د.م.ک” بنامیم ولی در نگارش لاتین آنرا DMK (دی.ام.کی) می گوییم. گزیده سازی یا مخفف سازی زیبای واژگان انگلیسی به دو دلیل است: الفبای لاتین + تلفظ هارمونیک حروف.

 

 1. مشکل در پلاک گذاری خودروها:

پلاک خودروی ایرانی سمبل تمامی ضعفها و مشکلات مربوط به الفبا و اعداد زبان فارسی است و یکی از غیراستانداردترین و طولانی ترین پلاکهاست. پلاکی دراز با 8 کاراکتر که زیبایی تعدادی از خودروهای لوکس را بهم می ریزد و پلیس را در خواندن پلاک سردرگم کرده و گاهی او را در خواندن پلاک خودروی متخلف ناکام می گذارد. دلیل آن واضح است: همان یک حرف وسط پلاک! کافی بود بجای این یک حرف فارسی از دو حرف لاتین استفاده می کردیم آنوقت به طرز معجزه آسایی شاهد 7 برابر شدن ظرفیت پلاک گذاری می شدیم. دلیلش این است که اولاً آن یک حرف فارسی فقط شامل 15 حرف از 32 حرف است (بخاطر حذف حروف مشابه). ثانیاً با نگارش فارسی نمی توان دو حرف در وسط قرار داد، مانند “ایران 68/ 326 ص خ 78”. درحالیکه با نگارش لاتین اولاً بجای 15 حرف غیرمشابه فارسی می توان از 25 حرف لاتین (منهای Q که مشابه O است) استفاده کرد. ثانیاً بخاطر ساختار حروف لاتین می توان چند حرف در کنار هم قرار داد. مقایسه سه پلاک زیر را ببینید و با آنهمه ظرفیت اضافه شده، قضاوت کنید که خواندن کدام پلاک آسانتر است؟ برای متخلف تحریف کدام پلاک راحتتر است؟ کافیست یکی از پرچ ها را روی دندانه 3 بزند تا عدد 326 بصورت 226 خوانده شود! از نظر ریاضی قابل اثبات است که با پلاک غیراستاندارد و 8 کاراکتری کنونی حداکثر می توان 72 میلیون خودرو را پلاک گذاری کرد (که هم اکنون پلاک گذاری تهران به بن بست رسیده است!) ولی با همین پلاک اما بصورت لاتین، ظرفیت آن 2.5 برابر و با اندکی اصلاح ظرفیت پلاک گذاری به بالای 500 میلیون خودرو یعنی 7 برابر ظرفیت کنونی می رسد!


 1. مشکل در کیبورد:

کیبورد یک استاندارد بین المللی دارد که کارخانه سازنده براساس حروف لاتین آنرا می چیند و همه سازندگان دنیا از 200 کشور دنیا تمام کیبوردها را یکدست می سازند ولی ما در ایران همواره دنبال حرف “پ” یا “ژ” می گردیم و آنرا در زیر اینتر یا روی Tab کشف می کنیم. به محض عادت به یک کیبورد، کیبورد دیگری از راه می رسد و باز دنبال کشف حروف می گردیم و با چسباندن حروف فارسی در کنار حروف لاتین، کیبورد را شلوغ می کنیم.

 

 1. استانداردسازی جهانی نگارش:

فرض کنید یک توریست در ایران تصادف می کند و راننده ایرانی فرار می کند. آن توریست چگونه می تواند پلاک خودرو را یادداشت کند؟ یا چگونه می تواند کوچه ها و خیابانها و مغازه ها را تشخیص دهد؟ درحالیکه اگر همین کلمات فارسی به الفبای لاتین نوشته شود خیلی از مشکلات او حل می شود.

 

 1. مشکل کلمات دخیل عربی در فارسی:

عیسی بنویسیم ولی عیسا بخوانیم. طه بنویسیم و طاها بخوانیم. چه گناه شرعی محتمل است اگر عیسی و طه را عیسا و طاها و یا بصورت لاتین isa و taha بنویسیم؟

 

 1. انطباق نگارش با زبان موسیقی:

نت های موسیقی از چپ به راست نوشته می شود. وقتی تصنیفی را می خوانیم باید شعری روی ملودی سوار کنیم تا خواننده نت به نت آنرا بخواند. چطور می شود نت ها تک به تک از چپ به راست نوشته شوند و بخواهیم کلمات فارسی را حرف به حرف روی آنها بنویسیم؟ مجبوریم کلمات فارسی را چند تکه کرده و به ازای چند نت آنها را نشان دهیم تا خواننده با یک کلکی متوجه شود که چه را کجا بخواند؟! مثلاً “ای پیک پی خجسته” را از چپ به راست بنویسیم: “ن دوست+ری نشا+خجسته که دا+که پی+ایپی”. درحالیکه در نگارش لاتین اصلا می توان حرف به حرف روی نتها نشان داد چراکه هم چپ نویس است و هم حروف منفصل دارد. البته در نتها کلمات فارسی را لاتین می نویسند مانند ترانه زیر به نام “دایه دایه وقته جنگه”:


 1. اتصالی و انفصالی بودن نگارش:

نگارش لاتین براساس حروف منفصل است ولی نگارش فارسی براساس حروف متصل. بسیاری از مشکلات نگارش فارسی که اشاره شد، بر سر همین اتصالی بودن حروفش است. افزایش و تنوع نگارش حروف به حدود 100 نوع، مشکل نت نویسی، تقطیع شعری، مخفف سازی کلمات، پلاک گذاری خودروها و … بخاطر اتصالی بودن حروف نگارش کنونی است.

 

 1. تغییر لهجه :

آخرین مورد از مشکلات الفبای کنونی فارسی را در انحراف لهجه ها و یا تولید لهجه ها می دانم. می نویسیم: “کتاب” اما هر کسی بنا بر لهجه خود یکی “کیتاب” میخواند، دیگری “کَتاب” می خواند و آن یکی “کِتاب”! ولی اگر آنرا بصورت Ketab بنویسیم کمترین خطا را خواهیم داشت. لهجه فقط آن نیست که کتاب را کیتاب بخوانیم بلکه اگر نادانسته گَواهینامه را گُواهینامه بخوانیم، می شود لهجه! حتی تحصیل کرده ها هم گاهی نمی دانند “گَواه” درست است یا “گُواه”؟ “عَطر” صحیح است یا “عِطر”؟ “گالُری” باید خواند یا “گالِری”؟ لیکن با حروف لاتین تلفظ صحیح کلمات را یاد می گیریم: Gavah, Etr, Galeri.

 

از خوانندگان عزیز تقاضا دارم با ارسال نقطه نظرات خود به اینجانب، این تحقیق را تکمیل فرمایید. با تشکر محمدصادق نائبی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

64 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی
علی
1 سال قبل

با درود
نه خط لاتین مناسب فارسی است و نه خط عربی!
بهترین راهکار استفاده از الفبای نوساخته‌یِ پارسیک است که از هم‌آمیزی خطهای کهن ایرانی و لاتین ساخته شده است و از پایه بر اساس آوایش و دستور فارسی ساخته شده است.امکان اضافه کردن نویسه های اختصاصی زبانهای دیگر ایرانی به آنهم امکانپذیر است.
لینک فونت این الفبای پارسیک:https://s19.picofile.com/file/8431417734/Persic.ttf.html
لینک کتابچه راهنمای این الفبا:https://s19.picofile.com/file/8431417718/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9.pdf.html

مهدی میانجی
مهدی میانجی
6 سال قبل

سلام جناب نائبی عزیز و بزرگوار مثل همیشه عالی و سرشار از مطالب تازه ومتنوع بوده مخصوصا مطلب مربوط به پلاک ماشین ها با یک تغیر کوچک هم می شود پلاک خودروها بین المللی می شود و هم اینکه حجم پلاک کوچکتر و زیباتر و به تعداد 500میلیون پلاک خواهیم داشت.
جناب مهندس نائبی ممنون از اطلاع رسانی شما سرور محترم و تشکر از زحمات شما در اطلاع رسانی درست و تحقیقی شما

میانا
میانا
6 سال قبل

برا من خیلی جالبه که شما به این موضوع پرداختین
هدف شما برام مبهمه؟؟؟؟

بی هدف
بی هدف
پاسخ به  میانا
6 سال قبل

چکار داری به هدف؟ اگر پاسخ علمی داری بگو

سعیدسرابی
سعیدسرابی
6 سال قبل

همانندسایرتحقیق ها ونوشته هایتان پرمحتواست وارزشمند، دوست گرانسنگم تلاشتان سنودنیست، درهمیشه زندگی پیروز وسربلندباشید

محسن قهرمانی
محسن قهرمانی
6 سال قبل

سلام و عرض ادب
بسیار عالی و البته ریزبینانه و جامع بود .
حروف عربی و به خصوص فارسی در زمینه تشخیص متن ocr و تبدیل متن به صوت tts و برعکس نیز با مشکلات و ضعف های بسیار همراه می باشد.
در ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس نیز حروف فارسی و عربی بیت بیشتری را نیاز دارند و البته استاندارد مشخص و کاملی نیز وجود ندارد که در زمینه داده کاوی و بازیابی داده ها مشکل ساز می باشد.

رستملویی
رستملویی
6 سال قبل

مطالبتان خیلی کارشناسی است ولی بعید می دانم تفکر حاکم اجازه چنین اظهارنظری را هم تحمل کنه تا چه رسد به اعمالش.

محمد
محمد
6 سال قبل

هر شماره مربوط به شماره مشابه هست:
مقدمه: اتفاقا زبان و رسم‌الخط مقدس هستند و پرچم فرهنگی یک ملت فارغ از حاکمیت اون کشور. ولی چون هیچ چیز مقدسی غیرقابل نقد نیست (همونطور که در وجود خدا سوال میشه) میشه در این مورد هم نقد داشت و حتی مانند پرچم کشور که تغییر داده میشه رسم الخط رو هم بنا بر نیازهای فرهنگی تغییر داد. مثلا در دوره صفویه پرچم سبز منقش به گوسفند مقدس بود و بیحرمتی به اون بیحرمتی به مقدسات ما بود امروزه پرچم سه رنگ سبز و سفید و سرخ
۲. من که نفهمیدم چجوری شمردین! چون اگر خانه‌های خالی بالا و پایین رو هم بخوایین بشماری wq ، شش خونه رو اشغال کرده، اگر نخوایین خونه‌های خالی رو بشمارین «کش» ۱۲ تا خونه اشغال نکرده و ۵ خونه رو اشغال کرده (با وجود از بالاتر نوشته شدن کش در جدول و استفاده از فونت کشیده)… با توجه به تجربه نویسندگی، ترجمه و تایپیست بودن در دوره دانشجویی بنده، انگلیسی نصف فارسی جا میگیره نه یک سوم.

محمد
محمد
6 سال قبل

۶. هم بده هم خوبه. برای خارجی که تازه زبان یاد میگیره سخته ولی من تاحالا ندیدم برای ایرانی مشکلی خاصی پیش بیاد. دقت کنید که کمتر از ۱۴۰۰ سال از نقطه گذاری این زبان میگذره و قبل از اون مشکلی با کلمات بدون نقطه کسی نداشت. (همین عبازت رو بدون نطقه بنویسبن) دلیل عادت مردم استفاده از حافظه هست که باعث تندخوانی و ندید گرفتن غلطهای املایی ساده میشه. اگر عبارت داخل پرانتز رو دوباره بخونین و غطلهای املائیش رو بگیرین متوجه میشین (به آخرین کلمه غلط که نوشتم دوباره توجه کنین). در حالی که ارزشگذاری به مصوتها در حد حروف اصلی کلمه باعث میشه کوچکترین اشتباهی در کلمه باعث نافهمی لغت اصلی بشه چون از حافظه کمک نمیگیره
ebazat ro bedoone notghe benisben
شما عبارت داخل پرانتز رو بدون مشکلی خوندین ولی این عبارت انگلیسی که دقیقا همون بود رو چطور؟ مشکلی نداشتین؟

علی
علی
پاسخ به  محمد
4 سال قبل

البته اگر حافظه شما همونقدر که با حروف عربی مانوس هست با حروف لاتین هم مانوس می بود عبارت:
ebazat ro bedoone notghe benisben
رو بدون مشکل و صحیح می خوندید.

محمد
محمد
6 سال قبل

۹. این چه ربطی داره به رسم‌الخط؟ نام گذاری حروفه!!!!
۱۰. چه کاریه؟ حالا Z خالی یا Z نقطه دار یا سرکش دار و زیرکشدار داشته باشیم خیلی بهتر از ز و ظ و ض و ذ هست؟؟؟؟؟؟؟؟ از یه طرف میگین حروف شبیه به هم بده و حروف فارسی تو کامپیوتر خوب ساپورت نمیشه و از یه طرف حروف خارج حتی در سیستم یونیکد و تمام الفباهای اروپایی تولید کنیم که بتونیم مشکل یکسان شدن کلماتی مثل اسیر و اثیر رو حل کنیم و خواستگاه کلمه رو نشون بدیم؟ دور دادن لقمه دور سر نیست؟

علی
علی
پاسخ به  محمد
6 سال قبل

حرف شما درست است ما در فارسی بر خلاف عربی فقط یک آوای “ز” داریم و یکی از مشکلات خط عربی همین وجود ض و ذ و ظ اضافه هست. در نتیجه اضافه کردن Z آکسان دار برای ض و ذ و ظ از چاله در آمدن و به چاه افتادن است. و افرادی که برای فارسی خط لاتین پیشنهاد کرده اند برای مثال دکتر معین برای نمایش ز و ظ و ض و ذ فقط Z را در نطر گرفته اند. در ضمن در اکثر کلمات عربی که در فارسی به یک شکل تلفظ میشوند مانند اسیر و اثیر فقط یکی از آنها رایج هستند و باقی چندان کاربردی ندارند و بکار بردن یک حرف لاتین مشکلی را ایجاد نمیکند. در ضمن همین الان هم لغات هم آوا و با یک شکل نوشتاری در فارسی داریم که معنی آنها از روی جمله فهمیده میشود مانند واژه “شیر” که 3 تا معنی داره. نشان دادن ریشه کلمات هم فقط بدرد زبانشناسان میخوره نه عامه مردم.

علی
علی
پاسخ به  محمد
6 سال قبل

(ادامه) مورد یکسان شدن شکل نوشتاری واژه های هم آوا مانند اسیر و اثیر رو عده‌ای به عنوان ضعف خط لاتین برای فارسی بزرگ کردند و از کاه کوه ساختند. اما به این نکته سهوا و یا عمدا توجه ندارند که اگر تغییر خط در مورد چنین واژه های عربی کمتر رایجی مشکل ایجاد میکنه اما در عوض باعث میشه شکل نوشتاری واژه هایی که در مصوتهای کوتاه با هم اختلاف دارند و در خط فعلی به یک شکل نوشته میشوند (یکی از مشکلات خط فعلی) متمایز بشه که تعدادشون بسیار بیشتر از “اسیر” و لغت کم کاربرد “اثیر” هست. برای مثال 4 واژه با یک املای “ملک” در خط لاتین شکل نوشتاری متمایزی پیدا خواهند کرد:malek،malak ،melkوmolk

محمد
محمد
6 سال قبل

۱۰. چه کاریه؟ حالا Z خالی یا Z نقطه دار یا سرکش دار و زیرکشدار داشته باشیم خیلی بهتر از ز و ظ و ض و ذ هست؟؟؟؟؟؟؟؟ از یه طرف میگین حروف شبیه به هم بده و حروف فارسی تو کامپیوتر خوب ساپورت نمیشه و از یه طرف حروف خارج حتی در سیستم یونیکد و تمام الفباهای اروپایی تولید کنیم که بتونیم مشکل یکسان شدن کلماتی مثل اسیر و اثیر رو حل کنیم و خواستگاه کلمه رو نشون بدیم؟ دور دادن لقمه دور سر نیست؟

محمد
محمد
6 سال قبل

۱۲. شما تابحال به کلمات شکسته انگلیسی برخورد نداشتین؟ متعدد هست که با خط تیره دو بخش کلمه رو به هم میچسبونن. همین جدا بودن بن کلمه رو مشخص‌تر میکنه. البته در انگلیسی مثل فارسی بیشتر کلمات پسوند پیشوندها میچسبن به کلمه مثلا
she was going to buy 2 cars
پسوندهای ing و s چسبیدن. در فارسی هم در گذشته همه پسوندها چسبیده بود ولی الآن بعضی از پسوندها رو برای مشخص شدن بن کلمه از کلمه اصلی جدا مینویسین. برای مثال در فعل «می‌چسبند» که امروزه اینطور نوشته میشه ولی کتب تاریخی «میچسبند» بود امروز پسوند «ند» چسبیده هست و «می» رو جدا کردن. زمان جداسازی و این تصمیم هنوز به یک نیم قرن نمیرسه… چرا دوباره یه اشتباه تاریخی رو تکرار کنیم؟ زبان انگلیسی به شدت بن کلمات رو گم کرده و فارسی به خاطر چسباندن پسوند به کلمه به همین مشکل دچار بود مثلا همون کلمه خرداد که مضاف‌الیه «داد» یه «خور» چسبیده ولی چون کلمه جدید ساخته شد به مرور خورداد شد خرداد

محمد
محمد
6 سال قبل

۱۵. توصیه میکنم از کیبورد استاندارد زبان فارسی استفاده کنین نه کیبورد ویندوز، واقعا کیبورد ویندوز بده، با سرچ کردن عبارت «کیبورد استاندارد فارسی» و اولین نتیجه گوگل میتونین نصبش کنین.
در مورد بقیه موارد بحثی نداشتم.
مطلب خوبی بود. جالب اینکه به محض خوندن تیتر مطلب حدس زدم همزبان باشیم. چون تو آذربایجان خیلی مطرحه اثبات کنن ادبیات فارسی کشش زبان ترکی رو نداره. صفحه ویکیپدیای ترکی ایغورستان چین با الفبای تعمیم یافته عربی هست. خیلی جالب و مفهومه نگاه کنین. (همونطور که فارس الفبای تعمیم یافته عربی با حروف گچپژ هست

محمد
محمد
6 سال قبل

۳. یعنی بچه ایرانی باید از ذهنش بیشتر کار بکشه و ذهنش فعالیت بیشتری داشته باشه؟ این چه بدی داره؟ رسم‌الخط فعلی به شدت به تقویت حافظه کمک میکنه (رسم‌الخطهای اروپایی بیشتر روی تواناییهای بصری تکیه دارن)

دانشجو
دانشجو
پاسخ به  محمد
5 سال قبل

برای کشوری مثل ایران دلیلی برای تغییر الفبا نیست، همانطور که برای یونان و اتیوپی و چین و ژاپن و ارمنستان و گرجستان و کره نیست، هند هم از انگلیسی سویچ کرد روی الفبای خودش

سامانه های نوشتاری جزئی از هویت کشورها هست، همین الان در کانادا اسکیموها و در مراکش آمازیغ ها در حال استفاده بیشتر از الفباهای کهن خودشون هستند تا زندشون کنند و براشون فونت هم طراحی کردند، در ویکیپدیا هم استفاده می کنند

محمد
محمد
6 سال قبل

اگر موردی رو اشتباها تکرارری فرستادم پاک کنید. این پیام رو هم پاک کنید. با تشکر (به خاطر محدودیت کاراکتر مجبور شدم تکه تکه فرستادم و ممکنه اشتباهی شده باشه)

اقدم
اقدم
6 سال قبل

با سلام و درک اینکه مقاله جنابعالی تخصصی بوده و حاوی موارد علمی-فنی ارزشمندی است اما بعنوان یک نظر باید بگویم برای تمام بندهای مقاله تان نظرات مخالف و نقض کننده وجود دارد که محمل و مجالی طولانی می طلبد. همچنین اکثر بندها را می توان دلایل رد نظر ارائه داد. برخی مزیت های زبان لاتین که اشاره شده، معادل فارسی دارد. همچنین برخی ایرادات زبان فارسی که گفته اید، ایرادات مشابهی در زبان های لاتین دارد./
با احترام: لیسانس زبان انگلیسی- مدرس مکالمه انگلیسی

علی
علی
پاسخ به  اقدم
6 سال قبل

جناب اقدم بحث بر سر خط لاتين هست و نه انگليسي، خط اصلاح شده و استانداردي که براي هر آوايي تنها يک حرف داشته باشد و بالعکس هر حرفي نماينده يک آوا باشد. در صورتي که انگليسي چنين نيست. و اين استدلال هم که چون فلان شخص يا کشور هم مشکل ما رو دارد پس ما هم بايد دست روي دست بگذاريم با هيچ عقل سليمي جور در نمي‌آيد. البته گروهی از اروپایی ها بر خلاف ما که یک هاله نور بدور خطمان کشیده ایم بارها دست به اصلاح خطشان زده اند!
ضمنا مشکلات خط عربی با انگلیسی قابل مقایسه نیست برای مثال راست نویس بودن آن و ناسازگاری با ریاضیات و چسبیده نویسی آن که خود مشکلات عدیده ای به همراه دارد از جمله اینکه چسبیده نویسی باعث میشود شکل حروف بسته به جای کلمه تغییر کند مانند 4 شکل حرف “ع”(ععع ع) همین باعث افزایش کاراکترها و برنامه نویسی دشوارتر در مورد خط عربی می‌شود و مورد دیگر اینکه چسبیده نویسی باعث سردرگمی بی پایان در سرهم نویسی و جدا نویسی کلمات فارسی است.

علی
علی
6 سال قبل

جناب نائبی عزیز، بنده در سایت http://vom.ir/naebi/posts/60159 پیرامون همین بحث چند کامنت گذاشته ام که متاسفانه چون مطالبم طولانی بود و آنها را سریع تایپ کردم 2 مورد اشتباه در بین کامنتهایم دیده میشود اول اینکه در پاسخ به اقدم در پاراگراف دوم “در ضمن ایرادات خط عربی به هیچ وجه قابل مقایسه با خط انگلیسی نیست و بسیار کمتر است” بجای لغت “بیشتر” اشتباها “کمتر” را بکار برده ام که معنی جمله را 180 درجه دگرگون کرده و در پاسخ به کاربر مهمان “مهمل” را اشتباها محمل نوشته ام، اصلاحیه ای به سایت فرستادم که لحاظ نکردند اگر شما میتوانید مطلب بنده را در آنجا ویرایش کنید. با تشکر

نوید صلح دوست
نوید صلح دوست
6 سال قبل

با درود،
متاسفانه این شیوه نگرش تک بعدی به مقوله خط از سوی بسیاری از کسانی که مدعی زبان شناسی هستند گاه و بی گاه صورت می پذیرد…
برای این منظور یک نگاه به یکی از اشتباهات که در توصیفات شما آمده است می اندازیم و اگر لازم بود یک به یک موارد را باهم در تالارگفتمان هم میهن بررسی می کنیم.
عنوان کردید:
“الفبای یک طبقه لاتین در مقابل الفبای ۴ طبقه فارسی”
تصور نمی کنید که در تمامی متن خود از یک طبقه استفاده کرده اید و طبقات دیگر دقیقا به مانند نوشتارهای لاتین مخفی هستند و نیازی به بکار گیری آنها ندارید؟!
ادامه دارد…

نوید صلح دوست
نوید صلح دوست
6 سال قبل

… ادامه متن قبل…
اینکه مسلما برای آموزش زبان مصوت ها که بهتر است نام آنها را اصوات کمکی بگذاریم برای سریعتر آموختن بسیار مفید هستند و مسلما بعد از آموختن فرم تلفظی یک کلمه دیگر نیازی به آن نبوده و همانطور که می بینید، نه شما و نه دیگران از آن استفاده نکرده و نمی کنند.
حال نگاهی به یکی از زبان ها که از رسم الخط لاتین استفاده می کند می اندازیم: son و sun
چرا هر دو را در انگلیسی “سان” تلفظ می کنند؟!
و یا اینکه چرا One را همانطور که Won را تلفظ می کنند، “وان” تلفظ می کنیم…
آیا فرقی بین O و U و W وجود ندارد و یا اینکه به چه دلیل O را در یک مورد با صدای “واو” و در جای دیگر با صدای “آ” تلفظ می کنیم؟!
آدرس جستار مورد نظر در هم میهن
http://forum.hammihan.com/post5981321-7.html

محمد
محمد
5 سال قبل

با سلام مطلب جالبی برای من بود ولی یک سوال به وجود اورد اگر خطمان لاتین شود چگونه نسل های بعد کتاب هایی که به زبان فارسی است اما به رسم الخط عربی- فارسی را بخوانند برای مثال شما که ترک هستید وشاید با مردم ترکیه رفت و امد داشته باشید شده کتابی را با رسم الخط عربی ترکی به ایشان بدهید تا مطالعه کنند و اگر دنبال مطلبی بگردند که ناشری نخواهد ان را به رسم الخط لاتین ترکی برگردان کند چه؟ مردم تاجیکستان زبانشان میشود گفت فارسیست ولی رسم الخطشان روسی است ایا می توانند کتاب به زبان خودشان ولی به رسم الخط عربی فارسی بخوانند ؟ ایا این در دراز مدت باعث دورشدن از فرهنگ خود و پذیرفتن فرهنگ رسم الخط نمی شود ؟ گمونم اگر مشکلی این رسم الخط دارد اصلاحش کنیم نه این که کاملا تغییرش دهیم با تشکر از توجهتون

امیر اسماعیل زاده
امیر اسماعیل زاده
5 سال قبل

آقای ناییبی سنین الین قولون آغریماسین زحمت چکیبسن مرحت ایله بیر آز دا آنا دیلیمیز اوچون سوز یاز و یازگینانکی بیزیم آنا دیلیمیز گرک حفظ اولا و آرادان گتمیه ایندی بیر زامان اولوب کی مردوم فاس دانیشماغی کلاس بیلیب و اوز دیللرین ایتیریب لر سیزلره وظیفه دی کی بولاردان سوز یازاسیز واقعا بویوک ظلمیدی و انسانلار اولملیدیلر کی اوز آنا دیللرینه یازیب و پوزا بیلمیللر

ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی
5 سال قبل

دستت درد نکند واقعا زیباست تحقیقت درالفبای فارسی ولاتین.
قابل استفاده است

ابراهيمي
ابراهيمي
4 سال قبل

با سلام
از اينكه هنوز هم كساني هستند كه به فكر نگارش هستند، خرسنديم؛
1و 2: اين دو تا بهتر بود در آخر مقاله بيايد. چون اين مفهوم را مي رساند كه مشكل خط مورد استفاده براي زبان فارسي (خط نسخ كوفي) گرفتن حجم زياد آن است. چون در اول مقالات اساسي ترين مشكلات ذكر مي شوند.

ابراهيمي
ابراهيمي
4 سال قبل

ادامه قبل
3، 4، 7، 10: اين تنوع در اصل خط كوفي بسيار كم است، اما چنانكه اشاره كرده ايد، دليل آن؛ چسبيدن حروف مي باشد، آن هم براي تند نويسي (دقت شود). آيا در خط انگليسي كه چسبيده نوشته شوند تغييري حاصل نمي شود؟ خط لاتين دو حالت جدا نويسي و چسبيده نويسي دارد اما خط كوفي يك حالت بيشتر ندارد. شايد آن را بايد مشكل خط كوفي دانست! ما مي كوشيم اصالت واژه حفظ شود ز، ظ، ذ، ض را همانطور مي نويسيم كه هستند، ب، ت، ث، پ، را كودك دبستاني بهتر ياد مي گيرد (يك مرحله اي) يا اينكه z را يك گونه بنويسيم و بعد بگوييم اين Z اينگونه ز است و آن اينطوري ذ و آن يكي … (يعني دو مرحله اي)؟ (در كل طرح اشكال، خودِ اشكال است).

تهرانی
تهرانی
4 سال قبل

سلام.
الفبای لاتین هم مشکلات زیادی دارد.
آیا واقعا همه‌ی زبان‌هایی که به لاتین نوشته می‌شوند بی اشکال هستد؟
به رسم الخط انگلیسی نگاه کنیم.
ثلا کاراکتر “O ” گاهی صدای «آ»ی کوتاه می‌دهد گاهی «آ »ی بلند گاهی «اُو» گاهی صدای کسره‌ی کوتاه یا همان شوا گاهی اوی کوتاه گاهی اوی بلند گاهی ضمه‌ی کوتاه گاهی ضمه‌ی کشیده.
همینطور کاراکترهای دیگر هم a ,e i,u, همینطور.
هر کدامخواهش می‌کنم نگویید املای انگلیسی قاعده دارد، کی یکی از بی نظم‌ترین سسیستم‌های املایی جهان است.
شما تا کلمه‌ای را به زبان انگلیسی نشنیده باشید محال است بتوانید از روی ظاهر کلمه آن را تلفظ کنید و تا زمانی که شکل نوشتاری یک کلمه را یاد نگرفته باشید محال است چیزی را که به انگلیسی می‌شنوید بتوانید صحیح بنویسید.
من واقعا تعجب می‌کنم چرا هرگز صدایی شنیده نمی‌شود که رسم الخط انگلیسی به اصلاحات جدی نیاز دارد اصلاحاتی که در برخب از خط های اروپایی داده شده.
به قول استادی می‌گفت اگر کسی حقیقت بین باشد می‌فهمد که املای انگلیسی از برخی الفباهای شرقی هم سخت‌تر است.

محسن
محسن
پاسخ به  تهرانی
1 سال قبل

شما استفاده از خط لاتین را با استفاده از خط انگلیسی اشتباه گرفتید . خط انگلیسی مشکلاتش هزار برابر بیشتر از خط عربی است. اما یک نکته میماند اینکه خط لاتین اصلاح پذیر است . میتوان با اصلاحات کوچکی خط لاتین را خطی مناسب برای زبان فارسی کرد . خط لاتین اگر برای زبان فارسی استفاده میشود باید اصلاحاتی درونش انجام گیرد.

محمد
محمد
4 سال قبل

خیلی مطلب مفید بود. منتها بنظرم باید هر قومی زبان خودشو به لاتین هم بلد باشه. مثلا یزدی بتونه با زبان و واژه های مادریش بنویسه یا گیلکی یا کوردی. بنظرم هر زبانی با حروف لاتین بهتر و قابل هضم تره و ارتباط بهتری میگیرن مردم

مازیار امینی
مازیار امینی
4 سال قبل

مشکل دیگر این هسن که کلمه مستضعف را می توان به 48 حالت نوشت
م+ س(س،ص،ص)+ ت (ت،ي) + ض(ض+ظ+ز+ذ) +ع( ع+أ ) +ف
3×2×4×2=48
این هم برای دانش اموز ابتدایی و هم برای یک فارسی اموز سخت هست ضمن این که موقع نگارش مطلب ذه نویسنده به جای این که به یادگیری مطلب باشه به این هست که کلمه را درست بنویسه

GUEST
GUEST
پاسخ به  مازیار امینی
3 سال قبل

دوستِ گرامی واژه‌هایِ اربی (عربی) به پارسی وابسته نیستند که برایِ آن‌ها سامانه نگارشی زبان را دگرش کنیم!
واژه “مستضعف” اربی هست و همتایِ آن در پارسی، فرودست، تهیدست، ستمدیده، بینوا، ناتوان و … هست که تنها به یک شیوه نوشته می‌شود و به هیچ روی دشوار نیست!
خواهش می‌کنم یک واژه پارسی با بسامد بالا نمونه بیاورید که چونین دشواری‌ای دارد

حسین مردانی فر
حسین مردانی فر
3 سال قبل

سلام
خیلی عالی بود یک مورد دیگر که شخصا با آن برخورد کردم تابلوی معرفی اماکن و آبادی ها در راه های فرعی هست که از حروف لاتین در کنار خط فارسی استفاده نمیشود که بعضی مواقع در تلفظ صحیح آن اماکن دچار مشکل میگردیم

فاطمه
فاطمه
3 سال قبل

عالی

Mardin
Mardin
3 سال قبل

با سلام؛
فارس ها با اون همە ادعای تمدن و فرهنگ چند هزار سالە یک الفبای مختص بە خودشان را ندارند یا اگە بە ترک های اذری توجە کنید، اونهاهم هیچ الفبایی برای خود ندارند.
این در حالی است کە کرد ها راحت 2 الفبای مخصوص خودشان ڕا دارند :
الفبای کردی لاتین و الفبای کردی ارام.
“واقعا فارس ها باید برن و خودشون رو بکشن.”

ایرانی
ایرانی
پاسخ به  Mardin
3 سال قبل

مشکل از فارسها نیست. مشکل از بیسوادی کسانی هست که هیچ مطالعه‌ای درباره ایران باستان نکردند. در نص صریح اوستا آمده که این کتاب به ۷ خط نوشته شده.
خطوطی که تا زمان ساسانی در ایران از آنها اثر مانده را شاید نشنیده‌ای: پهلوی (پدر همین فارسی که عربی می‌شناسید)، اوستایی(که ویژه اوستا ساخته شد)، میخی (که داریوش هخامنشی ایرانیزه کرد)، سغدی، مانوی و…
خطی که به نام آرامی می‌شناسید در کتیبه بیستون ۲۵۰۰ سال پیش به صراحت نوشته شده که خط آریایی ( در حالیکه هیچ دلیلی بجز استفاده شدن توسط آرامیان برای آرامی نامیدنش نیست)
خط جیرفت ۶ هزار سال قدمت دارد حتی قدیمیتر از خط فینیقی که گفته می‌شود اختراع خط و معیار تاریخ و ماقبل تاریخ است!

حالا خط کردی چیست؟ اینکه همین خط فارسی رو جدا جدا بنویسیم میشه خط کردی؟!

آیلین
آیلین
پاسخ به  Mardin
2 سال قبل

خط اورخون خط باستانی تورک هاست ، که هنوز هم قابل استفاده هست هر چند بخاطر هزاران مسئله تاریخی و از جمله مسلمان شدن که باعث شد خط عربی بعنوان خط دینی مورد احترام و بنابراین مورد پذیرش قرار بگیره ، و جایگزین خط اورخون بشه ، پس بنابراین از اظهار نظر بیسوادانه بپرهیزید ،
خط لاتین کردی هم احتمالا خط اختراعی شخص شماست که فقط بدرد خودتان میخورد
کردی زبان نیست که خط هم داشته باشد، یکی از مولفه های زبان بودن ، وجود ارقام مستقل هست ، شما بفرمایید از یک تا پنج به کردی بشمارید اگر عددی دارید
کردی و فارسی هردو از زیر مجموعه های زبان های هندیسیت
شباهت بیش از حد در لباس (سربند و شلوار گشاد )و فرهنگ و اداب و رسوم و کلمات و هم نامی شهرهای و طوایف هندی با طوایف کردی و فارسی بقدر گویای همه چیز هست

GUEST
GUEST
پاسخ به  آیلین
11 ماه قبل

زبان کردی و فارسی هردو زبان هایی از شاخه ایرانیک باختری از خانواده بزرگ هند و اروپایی هستند و اینکه شماره های زبان های هند و اروپایی، از فرانسه و انگلیسی تا فارسی و بنگالی همانندی دارند نشانی از همین هم خانواده بودنشان است. زبان ترکی استانبولی هم زبانی از شاخه اوغوز باختری از خانواده ترکیک هست. اینکه زبان ها هم خانواده باشند چیزی از زبان بودن آن ها کم نمیکند. پس از اظهار نظر بیسوادانه بپرهیزید.

اُرد
اُرد
2 سال قبل

درود بر شما!
پژوهشی ارزنده بود. دو تا نکته هم در نظر داشته باشین. خط لاتین به صورت متصل هم نوشته می شه
که حتماً از آن آگاهید، ولی در چاپ، حروف عموماً منفصل هستند. نکته دوم اینکه، خط لاتین هم حتی در
وضعیت فعلی (به صورت خاص در مورد زبان انگلیسی صحبت می‌کنم) نارسایی‌هایی دارد، به عنوان نمونه
برای نمایش حرف ش شما باید دو کاراکتر sh و برای نمایش حرف چ دو کاراکتر ch را استفاده کنین.

اُرد
اُرد
2 سال قبل

نارسایی بعدی که مشابه نارسایی خط فارسی است اینه که صدای دقیق حروف صدادار معلوم نیست. مثلاً حرف a
در هر یک از واژه‌های bad، ahead، able، legal به یک صورت تلفظ می شود، همین وضع برای حروف صدادار
دیگه هم وجود دارد. در بعضی از موارد لازم شده که از ترکیب دو حرف صدادار در کنار هم استفاده شود،
مثل واژه های bread، round، bee و موارد مشابه. حتی در موارد خاص تلفظ حروف صامت متنوع است.
مثل حرف s در sugar، sad، measure. حتی حروف ترکیبی هم ممکن است صدای متفاوتی ایجاد کنند،
مثل ترکیب ea در measure و bread. و حتماً موارد دیگری هم هست که در حال نگارش به ذهن من
خطور نمی کند یا به طور کل نسب به آنها ناآگاه هستم.

اُرد
اُرد
2 سال قبل

به هر حال، پرچم بالاست! عالی بود. تعصب داشتن روی هر چیزی، وقتی که می بینیم، گزینه های
بهتری هست، اشتباه است. فقط ترکیه نیست که خط رو از عربی به لاتین تغییر داده. ویتنام از الفبای
شبه چینی به لاتین تغییر داده. چند تا از کشورهای اروپای شرق از الفبای سیریلیک به لاتین تغییر دادن.
تاجیکستان همین زبان فارسی رو با الفبای سیریلیک می نویسه. همین کتابهای شعراء رو به حروف
سیریلیک می نویسن و می خوونن و لذت می برن.

اُرد
اُرد
2 سال قبل

حروف لاتین (در زبان انگلیسی) فاقد صداهایی مثل غ و ژ هست.
گاهی غ را q و گاهی با gh نمایش می دهند. گاهی ژ را با j و گاهی با zh نمایش می دهند.
در زبان انگلیسی حرف غالباً در آخر واژه خوانده نمی شود، مثل home در صورتی که در زبان فارسی به
وفور واژه‌هایی هستند که با صدای ه پایان می گیرند، مثل خانه. واژه خانه در شرایط کنونی به تبعیت
از زبان انگلیسی، با حروف لاتین به صورت khaneh نوشته می شود که حرف h در پایان واژه مازاد و تنها
جهت تلفظ حرف e ماقبل آن است. حروف kh هم مبین یک حرف خ است.

ارد
ارد
2 سال قبل

حروف عربی رو نگاشت کنیم به حروف لاتین و شروع کنیم و مقالات را با این حروف در اینترنت بنویسم
تا جا بیفته و اشکالاتش هم در بیاد و به بلوغ برسه. به عنوان یک alternative نگارش زبان فارسی.

محمد صادق نائبی
محمد صادق نائبی
2 سال قبل

باسلام. نگارش انگلیسی تنها یک الگوبرداری از نگارش لاتین است و الفبای لاتین مادر تمام الفباهای اروپایی است و انعطاف زیادی برای تبدیل تمامی تمامی الفباهابه این نگارش دارد.

مهدیار
مهدیار
2 سال قبل

با سلام خدمت همه دوستان گرانقدر
جالبه دوستان بدونین که اتفاقا خیلی وقته (از سال 1391) استانداردی توسط کمیته نامگذاری مناطق جغرافیایی ایران تهیه و به تصویب سازمان ملل هم رسیده و پس از اون به تمام وزارت خانه ها هم ابلاغ گردیده است.
برای اطلاع بیشتر کافیه توی ویکی پدیا و گوگل «لاتین نویسی فارسی» یا «الفبای دوم» رو جستجو کنین.
این شیوه نامه در حال حاضر در نقشه ی گوگل ، فرهنگ نامه ی معین و عمید و حتی سایت ثبت احوال برای آوانگاری(تلفظ درست) نام ها در حال استفاده است.
پس عملا مساله حل شده هست. پس سر خودمونو درد نیاریم.
و بیاین زحمت خوندن این شیوه نامه (استاندارد لاتین نویسی فارسی) رو بکشیم.
تا از این نابسامانی و آشفتگی های رها بشویم.
یا حق..

ایرانی
ایرانی
2 سال قبل

جناب نایبی شما مرا یاد همزبان خود فتحعلی آخوندزاده می اندازی
هردو با خط فارسی ( به قول شما عربی) مشکل داشته‌اید.
با این تفاوت که آخوندزاده ضد اسلام بود و شما ضد ایران.

گفته‌اند که به گوینده سخن توجه نکنید به خود سخن دقت کنید ولی طبیعتا وقتی کسی را مغرض بشناسیم به هر حرفش با شک نگاه خواهیم کرد.

الفبا
الفبا
2 سال قبل

قصد دفاع از رسم یا دبیره خط فارسی نیست که با عربی مشترک است
نکته اول
اینکه زبان یک وسیله ارتباطی است و اصولا شنیداری است در آن شکی نیست
نوشتار سپس آفریده شد
نکته دوم:
اینکه هر جور بخوانیم بنویسیم و هر جور بنویسیم بتوانیم بخوانیم در همه رسم الخط ها دیده نمی شود بجز خط ارمنی و گرجی و چندین خط دیگر
زبان پارسی تاجیکستان که به آن تاجیکی می گویندبا رسم الخط سریلیک وسی می نویسند و این مشکل حروف مشابه را ندارد
پس به خودی خود عیب نیست مشکل در خواندن پیش نمی آید بلکه در دشواری نوشتن است.
نکته سوم اعدای که انگلیسی می فرمایید خود در لاتین به اسم Arabic numerals می شناسند و آن هم از هندی اخذ شده اند و اصولا از حالت انگشتان دشت هنگام شمارش اگر خود بشمرید و شکلش را ببینید به دست آمده اند

یک
یک
2 سال قبل

نکته سوم از نظر آمار
11 365 ب 12 (هر مکان عدد 10 عدد و هر جای حرف 32 حرف فارسی است که در فارسی می شود 10*10*10*10*10*32*10*10 می شود 320/000/000
در لاتین می شود هر مکان عدد 10 عدد و هر جای خرف 26حرف انگلیسی است که در انگلیسی شود 10*10*10*10*10*26*10*10 می شود 260/000/000
باز هم در زبان 60 میلیون بیشتر پلاک می توان داد

Guest
Guest
2 سال قبل

سلام خط منطقه اذربایجان ازابتداچطوربوده؟درطی تاریخ تغییرکرده؟

حسین امیری
حسین امیری
2 سال قبل

سلام
بسیار لذت بردم ، از مطالب حضرت عالی ،ولی صد افسوس که امکان هیچ یک از تغییرات ، متاسفانه با توجه به آگاهی جمعی امروز کشور قابل اجرا نیست،به امید بالا رفتن خرد جمعی

تشکر مجدد از مطالب فوق

مسعود یزدی
مسعود یزدی
2 سال قبل

آقای نائبی لاتین نویسی زبان فارسی بسیار خوب و مفید برای این زبان است اما به دلیل مهمی نمی توان این کار را عملی کرد چون در زبان فارسی کتاب های تاریخی،ادبی،فرهنگی و… بسیار مهم، بسیار زیاد هستند و برگرداندن آنها به حروف لاتین غیر ممکن است و اگر از حروف خود این زبان استفاده نکنیم ارتباط فارسی زبان ها و حتی خود قوم پارس با منابع گذشتگانشان کاملاً قطع خواهد شد مانند اقوام تاجیک و اینکه گفتید الفبای کنونی فارسی را در انحراف لهجه ها می دانید باید بگویم که شیوه گفتن کلمات در لهجه ها هیچ ارتباطی با شیوه نوشتن آن کلمه با حروف فارسی ندارد یک مثال می زنم در فارسی نوین می گوییم می دانم ولی در لهجه شهر من[شاهرودی]می گوییم هُدانُم و این کلمه اصلاً شبیه کلمه اصلیش نیشت که اَ ، اِ و اُ یش تغییر کند و باعث ایجاد شکل و شیوه تلفظ جدیدی شود.

علی
علی
پاسخ به  مسعود یزدی
2 سال قبل

چرا غیر ممکنه؟ مگه الان تو عهد بوق زندگی میکنیم
تو دوره ای که بشر قصد رفتن به مریخ و فرستادن فضا پیما به خارج از منظومه شمسی رو داره ، اگه ما نتونیم کتابهامونو به خط جدید بازنویسی کنیم که حقیقتا خیلی بدبختیم.
عزیز دل چرا قیاس مع الفارق میکنی! شرایط تغییر خط در تاجیکستان زمان شوروی با امروز ایران هیچ نقطه اشتراکی نداره. اول اینکه تو اون دوره بازنویسی کتب فارسی به همون خط روسی ممنوع بوده بخاطر سیاستهای روس گرایی شوروی، دوم اینکه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری امروز کجا و اون زمان کجا
نه تغییر خط در تاجیکستان نه ترکیه نه قفقاز هیچکدوم سنخیتی با تغییر خط احتمالی فارسی در اینده نداره، و نمیشه نقاط ضعف اونا رو به تغییر خط فارسی نسبت داد و نتیجه گیری کرد،چون شرایط و اهداف تغییر خط در این کشورها در اون زمان با امروز و آینده ایران زمین تا آسمون تفاوت داره

هاشم داودی
هاشم داودی
پاسخ به  علی
1 سال قبل

همین حالا در این موارد، یکصد سال از خارجیها عقب هستیم از جمله :

کمنت نویس در زیر فرمولهای ریاضی و شیمی، و نُت های موسیقی.
اگر باز هم به توصیه ی شما، درجا بزنیم، آنوقت می شود 150 سال عقب بودن.

علی
علی
2 سال قبل

واقعا دلایلی مزخرف تر و گنگ تر از این نبود
مخصوصا مورد 16
مشتی تو خود باخته غربی چرا عذر بدتر از گناه میاری
بگو من خود باخت غربم خودتو خلاص کن
مثلا اون عرب زبانی ک تو روسیه تصادف میکنه هیچ مشکلی در ثبت پلاک با رسم الخط روسی نداره
خدا یکم عقل عنایتت کنه

امیر کلانتری
امیر کلانتری
1 سال قبل

با سلام وخسته نباشید
مشکل از رسم الخط زبان ما نیست مشکل از علم ما است که تر جمه ایی است
کشوری باهزار سال تمدن وفرهنگ منتظر است ببیند دنیا کجا میرود تا اوهم برود دنبال آن
شما هم سوادت سواد ترجمه ایی است پس مشکلی در ایراد گرفتنت نیست
مشکل از ماست که قافله را باخته ایم وشرمنده کذشته گان ولعن شده ی ایندگان هستیم
از طرف یک راننده تاکسی

ابد سمد
ابد سمد
1 سال قبل

در یک کلام اگر بدون تعصب و علمی عرض کنم فقط می توانم بگویم عالی بود

کیارش نصیرایی
کیارش نصیرایی
1 سال قبل

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما . اولا ممنون از مقاله خوبتون دوما بنظر بنده بهتره که به جای حروف لاتین از یکی از رسم الخط های فارسی در زمان های گذشته استفاده بشه تا ایرانی بودن ما تحت شعاع قرار نگیره

کیارش نصیرایی
کیارش نصیرایی
1 سال قبل

البته من یک نظر دیگه هم دارم . اینکه ما رسم الخط خود را به لاتین تغییر بدهیم مشکلاتی هم دارد مثلا حرف (ژ) که در انگلیسی جایگزین های مختلفی دارد اگر به خواهیم روزی رسم الخط مان را تغییر بدهیم به نظر من می توانیم از حروف الفبای زیر استفاده کنیم Aa:آاَ، Bb:ب ، Pp:پ، Tt:ت، Jj:ج، Çç: چ، Xx:خ ، Dd:د،Rr:ر، Zz:ز،Žž:ژ،Cc:س،Şş:ش،Ff:ف،Qq:ق،Kk:ک،Ğğ:گ،Ll:ل،Mm:م،Nn:ن،Vv:و،Hh:ه،Yy:ی،Eə:اِ،Ii:ای،Oo:او،Üü:اُ . و حروفی مثل ح ع ث ص ض ذ ط ظ را کنار می گذاریم . البته من فقط دارم نظر می دهم و دوست دارم نظر دوستان و شخص شما را در این باره بدانم با تشکر.

Ali Mahmoudpour
Ali Mahmoudpour
1 سال قبل

متاسفانه نظر مبسوط بنده در این محل پذیرفته نشد.

رستگار
رستگار
1 سال قبل

سلام
برخی از اشکالات فوق، عینا در نگارش لاتین هم هست، مثل وجود چند نشانه برای یک صوت، عدم همخوانی اسم حروف
برخی هم در نگارش‌های کامپیوتری اصلاح شده
برخی هم باقی است و با همفکری خوشفکران قابل چاره است
مساله به سهولت که نویسنده گمان برده اند ختم نخواهد شد زیرا تغییر نگارش یقینا تاثیر منفی در زبان و ادبیات و فرهنگ ما خواهد گذاشت.

حسین پور
حسین پور
1 سال قبل

درود بر شما، مقاله جالبی بود. یک موردی که می خواستم بهش توجه بشه تفاوت در ویزگی گرافیکی بودن حروف فارسی و انگلیسی است. متاسفانه حروف فارسی در مقایسه با حروف انگلیسی از انعطاف کمتری در گرافیکی بودن برخوردار است . در طراحی لوگو و ارم انتخاب فونت فارسی عموما چیز جالبی در نمیاد. مثلا اگه بخواهی حرف B و ب را طراحی گرافیکی کنی. البته در فارسی ما نقاشی خط داریم که خواندن و درکش بسیار سخت است