خانه » مشاهیر میانه

مشاهیر میانه

مفاخر ذیل الذکر، بزرگان شهرستان میانه هستند که شرح حال آنان را در کتاب مشاهیر میانه آورده ام و برای تحقیق بیشتر لازم است به این کتاب مراجعه فرمایید یا با اینجانب مکاتبه کنید تا کمک بکنم:

کتاب مشاهیر میانه محمد صادق نائبی

بخش اول : دانشمندان قدیم

  • قاضی ابوالحسن میانجی ـ قاضی، فقیه، متوفّای 471 قمری         
  • قاضی ابوبکرمحمد میانجی ـ قاضی القضات همدان ، متوفّای 502 قمری    
  • عین القضات میانجی ـ فیلسوف، منطقی، قاضی، متولد 492 قمری
  • ابوعبدالله محمد میانجی ـ فقیه و اصولی، زنده در 533 قمری      
  • علاّمه خونجی ـ فیلسوف، منطقی، قاضی، پزشک، متولد590 قمری           
  • گشتاسب خونجی ـ دانشمند قدیمی ، متولد 667 قمری 
  • مولانا یوسف گرمرودی ـ عارف قرن ششم و هفتم قمری           
  • مجدالدین خونجی حلوانی ـ عارف ، زنده در 884 قمری           
  • نجم الدین خونجی ـ فیلسوف ، زنده در 888 قمری      
  • درویش محمد خونجی ـ عارف و صوفی قرن نهم و دهم قمری   
  • محمود العلوی ـ عالم ، زنده در 1028 قمری   
  • قاضی مرادبخش گرمرودی ـ قاضی، عارف، زنده در 1050 قمری 
  • معمار تاجر میانجی ـ معمار ، زنده در 1209 قمری        
  • ملا نصرالله گرمرودی ـ عالم قرن 12 قمری    
  • مولانا الله ویردی ـ شارح شرح الهدایه، زنده در 1215 قمری       
  • شیخ علی میانجی ـ عالم ، زنده در 1263 قمری
  • قطب الدین عبدالرحمن خونجی ـ فقیه، اصولی و منطقی           
  • ملا محمدباقر خلخالی ـ قاضی ، مجتهد ، شاعر، متولد 1246 قمری           
  • سید صدرالدین میانجی ـ تاریخ نگار ، زنده در 1311 قمری         
  • میرزا رفیع گرمرودی ـ تاریخ نگار ، متوفّای 1330 قمری
  • میرزا احمد گرمرودی ، مستعان الممالک ـ عالم ، زنده در 1334 قمری      
  • احمد خونجی ـ شاعر ، تاریخ نامعلوم
  • علاءالدین خونجی ـ عارف ، تاریخ نامعلوم    
  •  

بخش دوم : ناسخان، منشیان، مصحّحان، شارحان         

  • سیدصالح حسینی گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1070 قمری        
  • مسلم اردبیلی ـ کاتب ، زنده در 1078 قمری   
  • کاظم گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1086 قمری
  • عبدالعظیم گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1188 قمری      
  • علیمحمد گرمرودی ـ کاتب و نویسنده ، زنده در 1242 قمری     
  • نجفعلی گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1256 قمری         
  • میرزا علی انصاری اشلقی ـ شاعر ، خطاط ، متوفای 1280 قمری  
  • میرزا علی خان گرمرودی ـ منشی امیرکبیر، خطاط، ادیب، قرن 13 قمری   
  • میرزا عبدالله خان گرمرودی مبین الملک ـ خوشنویس ، حاکم فارس، قرن 13         
  • علینقی انصاری اشلقی ـ عالم، ادیب، خوشنویس ، زنده در 1297 قمری     
  • اسحاق انصاری گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1308 قمری           
  • سراج سلطان ـ منشی دربار، کاتب ، زنده در 1314 قمری
  • ح‍س‍ن گ‍رم‍رودی‌ ـ کاتب ، زنده در 1315 قمری           
  • ادیب العلما ـ کاتب ، زنده در 1319 قمری      
  • علی شیخدرآبادی ـ مصحح کتاب ، زنده در 1323 قمری
  • میرزا معصوم  گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1340 قمری 
  •  

بخش سوم : شاعران و سخنوران      

  • ظهیر خونجی (ظهیر)         
  • افغان گرمرودی (افغان)      
  • فنای قاراباغی (فنا)
  • بیان الملک (نثار)  
  • میرزا محمد حسین ادیب گرمرودی  
  • اشرف گرمرودی (اشرف)   
  • بحری میانجی (بحری)      
  • محمدعلی میانجی (وفایی)  
  • میرزا عبدالرحیم گرمرودی (ساغر)   
  • ملا سامی (سامی) 
  • میرزا محمد خلیفه (عاجز)  
  • رسمی میانجی (رسمی)      
  • ملا محمدباقر خلخالی (باقر)           
  • میرزا عبدالعلی کاغذکنانی   
  • میرزا علی کاغذکنانی (عشقی)         
  • سطوت الممالک محمدتقی خان امیرتومان (سطوت)     
  • رستم خان کاغذکنانی (رستم)          
  • میرزا عبدالله عاجزی (عاجز)           
  • میرزا سیفعلی بهمنی (بهمنی)           
  • میرزا عبدالرزاق بهمنی (پیرمرد)       
  • شیخ حسن مدحت (مدحت)           
  • حبیب ساهر ؛ پدر شعر نوی ایران (ساهر)       
  • هاشم امیرمقدم اخگر (اخگر)           
  • جمشیدخان مُبکی (مبکی)  
  • عراقلی حسن بشیرلی (بشیرلی)       
  • مهدی آذر مازندرانی (آذر)  
  • قربانعلی اجلی (واثق)        
  • میرحمید غیاثی (موسوی)   
  • قادر طهماسبی (فرید)        

بخش چهارم : عالمان حوزوی         

  • ملا محمد نقابادی 
  • آیت الله سیدهاشم ترکی     
  • آیت الله سیدموسی مجتهد ترکی      
  • آیت الله سیدواسع مجتهد ترکی       
  • آیت الله حجتی    
  • ملا مرادعلی گرمرودی      
  • آیت الله حسینی زنجانی ـ مرجع تقلید           
  • آیت الله شیخ هادی نیّری   
  • آیت الله محمدباقر ملکی تَرکی ـ مفسّر قرآن    
  • آیت الله العظمی شیخ مسعود سلطانی ـ مرجع تقلید      
  • آیت الله سیدعبدالستار محمدی        
  • آیت الله سید ابراهیم مرتضوی         
  • آیت الله شیخ علی کتانی     
  • آیت الله العظمی بناروانی ـ مرجع تقلید          
  • آیت الله ملامحمدحسن میانجی ـ مفسّر قرآن   
  • آیت الله میرزا علی احمدی میانجی   
  • آیت الله العظمی شبیری زنجانی ـ مرجع تقلید 
  • آیت الله ربانی ـ مفسّر قرآن 
  • شیخ عمران علیزاده ـ مفسر نهج البلاغه         
  • حاج سیدکاظم حسینی       
  • حاج شیخ عبادالله سرشار تهرانی ـ محقق و مؤلف علوم دینی      
  • حاج سیدجعفر میرعظیمی   
  • شیخ عبدالرحیم اباذری      
  • تقدیر از یک مهمان عزیز: آیت الله زنوزی ؛ استاد حوزه علمیه میانه          
  •  

بخش پنجم : مشاهیر علمی و هنری معاصر    

  • محمدعلی علاّمی  ـ ژورنالیست       
  • اسکندر فیروز ـ پدر محیط زیست ایران         
  • استاد محمود طلوعی ـ نویسنده و محقق        
  • استاد آشیق بولود ـ استاد ساز و آواز آذربایجانی           
  • صمد قاسمی ـ پیر عکاس ایران        
  • استاد جواد جواهری ـ استاد ساز و آواز         
  • استاد اجلی ـ خالق سبک گلگشت، معمار، خوشنویس، نقاش، شاعر          
  • پروفسور دکتر حسین میرجعفری ـ استاد تمام رشته تاریخ          
  • پروفسور دکتر علی امینی ـ استاد تمام رشته زنان و زایمان          
  • استاد شمس خلخالی ـ خالق سبک سورالیسم با سوژه ، شاعر      
  • جمشید هاشمپور (آریا) ـ بازیگر سینما           
  • فریدون صالحی ـ ویولونیست         
  • آقا سلیم عبدالله اوف ـ استاد تار آذربایجانی     
  • استاد بهرام سارنگ ـ استاد آواز        
  • استاد امیرعطایی ـ سازنده سازهای سنّتی         
  • جعفر پناهی ـ کارگردان سینما          
  • استاد حبیب اژدری (شاهد)ـ خالق هنر سنگ نگاری، مجسمه ساز، موسیقیدان         
  • دکتر اسماعیل آغاسی ؛ پزشک         
  •  

بخش ششم : سیاستمداران و دولتمداران        

  • میرزا مسعود انصاری ـ نخستین وزیر امورخارجه ایران کبیر       
  • مؤتمن الملک ـ وزیر امورخارجة ایران          
  • مشاورالممالک ـ وزیر امور خارجه احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوی         
  • میرزا فتّاح خان گرمرودی ـ مستوفی کل نظامی ، نویسنده ، سیاستمدار      
  • محمدخان سعدلو ـ از حاکمان و نظامیان دوره صفوی به بعد       
  • عباسعلی پنبه ای ـ فعال جنبش مشروطیت      
  • میرزا محسن خان میانجی (مجدالوزاره) ـ سیاسی         
  • غفارخان ـ مبارز مشروطیت
  • حجه الاسلام والمسلمین مهدی احمدی میانجی ـ معاون قوه قضائیه         
  • مهندس سیدحسین هاشمی ـ استاندار تهران    
  •  

بخش هفتم : معرفی مدال آوران ورزشی، علمی، هنری   

  • کاظم رجبی ـ قوی ترین مرد معلول جهان      
  • روح الله داداشی ـ قویترین مرد جهان
  • یوسف کرمی ـ قهرمان تکواندوی جهان         
  •  

بخش هشتم : مشاهیر زن   

  • کمینه خانم ـ شاعر           
  • خانم صدیقه محمدی ـ کهنسالترین مربی قرآنی کشور و کهنسالترین میانه ای         
  • خانم توران شادپور ـ اسطوره دو و میدانی زنان قاره کهن
  • خانم افسر اسدی ـ بازیگر سینما       
  •  

 

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

4 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهران
مهران
5 سال قبل

داریوش خواننده،پهلوان مسعود هاشم زاده،فرزاد عبدالهی

بهنام رمضانی
بهنام رمضانی
5 سال قبل

با سلام و وقت بخیر و تقدیر و تشکر از عزیزی که این مجموعه را جمع اوری کرده و در اختیار همشهریانمون قرار داده تا بزرگان میانه ای را بشناسند..از جناب استاد نایبی هم تقدیر و تشکر ویژه دارم که وقت خودشونو در این راه صرف همشهریان عزیز میکنند.بنده نیز مربی اداره فنی و حرفه ای و استاد دانشگاه میانه.و مربی نمونه کشوری با رتبه اول کشوری در رشته مهندسی خودرو هستم و جهت هر نوع کمک در خدمت همشهریان عزیزم هستم.میانه ای بهتر از این را برای همشهریانم آرزومندم

شهرام محمدی هستم
شهرام محمدی هستم
5 سال قبل

استاد پروفسور عباس طلوعی اشلقی استاد تمام رشته مدیریت صنعتی ایران با بیش از ۳۰۰ مقاله و کتاب
رو فراموش کردید

ع.ز
ع.ز
4 سال قبل

مهندس سيد ابوالقاسم شمس
تحصيل كرده رشته الكترومكانيك در مسكو
موسس برق آذربايجان
ولادت ١٢٧٩
وفات ١٣٥٠
از مهمترين شخصيت هاي علمي و فني وقت بوده …
ايشان هنگام ورود قواي روس به ميانه به واسطه تسلط به زبان
از طريق مذاكره جلوي تخريب و يغماي شهر را گرفتند.
عكس ايشان در موزه ملي برق ايران موجود است
زاده و درگذشته شهرستان ميانه هستند