خانه » مشاهیر میانه

مشاهیر میانه

مفاخر ذیل الذکر، بزرگان شهرستان میانه هستند که شرح حال آنان را در کتاب مشاهیر میانه آورده ام و برای تحقیق بیشتر لازم است به این کتاب مراجعه فرمایید یا با اینجانب مکاتبه کنید تا کمک بکنم:

کتاب مشاهیر میانه محمد صادق نائبی

بخش اول : دانشمندان قدیم

 • قاضی ابوالحسن میانجی ـ قاضی، فقیه، متوفّای 471 قمری         
 • قاضی ابوبکرمحمد میانجی ـ قاضی القضات همدان ، متوفّای 502 قمری    
 • عین القضات میانجی ـ فیلسوف، منطقی، قاضی، متولد 492 قمری
 • ابوعبدالله محمد میانجی ـ فقیه و اصولی، زنده در 533 قمری      
 • علاّمه خونجی ـ فیلسوف، منطقی، قاضی، پزشک، متولد590 قمری           
 • گشتاسب خونجی ـ دانشمند قدیمی ، متولد 667 قمری 
 • مولانا یوسف گرمرودی ـ عارف قرن ششم و هفتم قمری           
 • مجدالدین خونجی حلوانی ـ عارف ، زنده در 884 قمری           
 • نجم الدین خونجی ـ فیلسوف ، زنده در 888 قمری      
 • درویش محمد خونجی ـ عارف و صوفی قرن نهم و دهم قمری   
 • محمود العلوی ـ عالم ، زنده در 1028 قمری   
 • قاضی مرادبخش گرمرودی ـ قاضی، عارف، زنده در 1050 قمری 
 • معمار تاجر میانجی ـ معمار ، زنده در 1209 قمری        
 • ملا نصرالله گرمرودی ـ عالم قرن 12 قمری    
 • مولانا الله ویردی ـ شارح شرح الهدایه، زنده در 1215 قمری       
 • شیخ علی میانجی ـ عالم ، زنده در 1263 قمری
 • قطب الدین عبدالرحمن خونجی ـ فقیه، اصولی و منطقی           
 • ملا محمدباقر خلخالی ـ قاضی ، مجتهد ، شاعر، متولد 1246 قمری           
 • سید صدرالدین میانجی ـ تاریخ نگار ، زنده در 1311 قمری         
 • میرزا رفیع گرمرودی ـ تاریخ نگار ، متوفّای 1330 قمری
 • میرزا احمد گرمرودی ، مستعان الممالک ـ عالم ، زنده در 1334 قمری      
 • احمد خونجی ـ شاعر ، تاریخ نامعلوم
 • علاءالدین خونجی ـ عارف ، تاریخ نامعلوم    
 •  

بخش دوم : ناسخان، منشیان، مصحّحان، شارحان         

 • سیدصالح حسینی گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1070 قمری        
 • مسلم اردبیلی ـ کاتب ، زنده در 1078 قمری   
 • کاظم گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1086 قمری
 • عبدالعظیم گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1188 قمری      
 • علیمحمد گرمرودی ـ کاتب و نویسنده ، زنده در 1242 قمری     
 • نجفعلی گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1256 قمری         
 • میرزا علی انصاری اشلقی ـ شاعر ، خطاط ، متوفای 1280 قمری  
 • میرزا علی خان گرمرودی ـ منشی امیرکبیر، خطاط، ادیب، قرن 13 قمری   
 • میرزا عبدالله خان گرمرودی مبین الملک ـ خوشنویس ، حاکم فارس، قرن 13         
 • علینقی انصاری اشلقی ـ عالم، ادیب، خوشنویس ، زنده در 1297 قمری     
 • اسحاق انصاری گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1308 قمری           
 • سراج سلطان ـ منشی دربار، کاتب ، زنده در 1314 قمری
 • ح‍س‍ن گ‍رم‍رودی‌ ـ کاتب ، زنده در 1315 قمری           
 • ادیب العلما ـ کاتب ، زنده در 1319 قمری      
 • علی شیخدرآبادی ـ مصحح کتاب ، زنده در 1323 قمری
 • میرزا معصوم  گرمرودی ـ کاتب ، زنده در 1340 قمری 
 •  

بخش سوم : شاعران و سخنوران      

 • ظهیر خونجی (ظهیر)         
 • افغان گرمرودی (افغان)      
 • فنای قاراباغی (فنا)
 • بیان الملک (نثار)  
 • میرزا محمد حسین ادیب گرمرودی  
 • اشرف گرمرودی (اشرف)   
 • بحری میانجی (بحری)      
 • محمدعلی میانجی (وفایی)  
 • میرزا عبدالرحیم گرمرودی (ساغر)   
 • ملا سامی (سامی) 
 • میرزا محمد خلیفه (عاجز)  
 • رسمی میانجی (رسمی)      
 • ملا محمدباقر خلخالی (باقر)           
 • میرزا عبدالعلی کاغذکنانی   
 • میرزا علی کاغذکنانی (عشقی)         
 • سطوت الممالک محمدتقی خان امیرتومان (سطوت)     
 • رستم خان کاغذکنانی (رستم)          
 • میرزا عبدالله عاجزی (عاجز)           
 • میرزا سیفعلی بهمنی (بهمنی)           
 • میرزا عبدالرزاق بهمنی (پیرمرد)       
 • شیخ حسن مدحت (مدحت)           
 • حبیب ساهر ؛ پدر شعر نوی ایران (ساهر)       
 • هاشم امیرمقدم اخگر (اخگر)           
 • جمشیدخان مُبکی (مبکی)  
 • عراقلی حسن بشیرلی (بشیرلی)       
 • مهدی آذر مازندرانی (آذر)  
 • قربانعلی اجلی (واثق)        
 • میرحمید غیاثی (موسوی)   
 • قادر طهماسبی (فرید)        

بخش چهارم : عالمان حوزوی         

 • ملا محمد نقابادی 
 • آیت الله سیدهاشم ترکی     
 • آیت الله سیدموسی مجتهد ترکی      
 • آیت الله سیدواسع مجتهد ترکی       
 • آیت الله حجتی    
 • ملا مرادعلی گرمرودی      
 • آیت الله حسینی زنجانی ـ مرجع تقلید           
 • آیت الله شیخ هادی نیّری   
 • آیت الله محمدباقر ملکی تَرکی ـ مفسّر قرآن    
 • آیت الله العظمی شیخ مسعود سلطانی ـ مرجع تقلید      
 • آیت الله سیدعبدالستار محمدی        
 • آیت الله سید ابراهیم مرتضوی         
 • آیت الله شیخ علی کتانی     
 • آیت الله العظمی بناروانی ـ مرجع تقلید          
 • آیت الله ملامحمدحسن میانجی ـ مفسّر قرآن   
 • آیت الله میرزا علی احمدی میانجی   
 • آیت الله العظمی شبیری زنجانی ـ مرجع تقلید 
 • آیت الله ربانی ـ مفسّر قرآن 
 • شیخ عمران علیزاده ـ مفسر نهج البلاغه         
 • حاج سیدکاظم حسینی       
 • حاج شیخ عبادالله سرشار تهرانی ـ محقق و مؤلف علوم دینی      
 • حاج سیدجعفر میرعظیمی   
 • شیخ عبدالرحیم اباذری      
 • تقدیر از یک مهمان عزیز: آیت الله زنوزی ؛ استاد حوزه علمیه میانه          
 •  

بخش پنجم : مشاهیر علمی و هنری معاصر    

 • محمدعلی علاّمی  ـ ژورنالیست       
 • اسکندر فیروز ـ پدر محیط زیست ایران         
 • استاد محمود طلوعی ـ نویسنده و محقق        
 • استاد آشیق بولود ـ استاد ساز و آواز آذربایجانی           
 • صمد قاسمی ـ پیر عکاس ایران        
 • استاد جواد جواهری ـ استاد ساز و آواز         
 • استاد اجلی ـ خالق سبک گلگشت، معمار، خوشنویس، نقاش، شاعر          
 • پروفسور دکتر حسین میرجعفری ـ استاد تمام رشته تاریخ          
 • پروفسور دکتر علی امینی ـ استاد تمام رشته زنان و زایمان          
 • استاد شمس خلخالی ـ خالق سبک سورالیسم با سوژه ، شاعر      
 • جمشید هاشمپور (آریا) ـ بازیگر سینما           
 • فریدون صالحی ـ ویولونیست         
 • آقا سلیم عبدالله اوف ـ استاد تار آذربایجانی     
 • استاد بهرام سارنگ ـ استاد آواز        
 • استاد امیرعطایی ـ سازنده سازهای سنّتی         
 • جعفر پناهی ـ کارگردان سینما          
 • استاد حبیب اژدری (شاهد)ـ خالق هنر سنگ نگاری، مجسمه ساز، موسیقیدان         
 • دکتر اسماعیل آغاسی ؛ پزشک         
 •  

بخش ششم : سیاستمداران و دولتمداران        

 • میرزا مسعود انصاری ـ نخستین وزیر امورخارجه ایران کبیر       
 • مؤتمن الملک ـ وزیر امورخارجة ایران          
 • مشاورالممالک ـ وزیر امور خارجه احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوی         
 • میرزا فتّاح خان گرمرودی ـ مستوفی کل نظامی ، نویسنده ، سیاستمدار      
 • محمدخان سعدلو ـ از حاکمان و نظامیان دوره صفوی به بعد       
 • عباسعلی پنبه ای ـ فعال جنبش مشروطیت      
 • میرزا محسن خان میانجی (مجدالوزاره) ـ سیاسی         
 • غفارخان ـ مبارز مشروطیت
 • حجه الاسلام والمسلمین مهدی احمدی میانجی ـ معاون قوه قضائیه         
 • مهندس سیدحسین هاشمی ـ استاندار تهران    
 •  

بخش هفتم : معرفی مدال آوران ورزشی، علمی، هنری   

 • کاظم رجبی ـ قوی ترین مرد معلول جهان      
 • روح الله داداشی ـ قویترین مرد جهان
 • یوسف کرمی ـ قهرمان تکواندوی جهان         
 •  

بخش هشتم : مشاهیر زن   

 • کمینه خانم ـ شاعر           
 • خانم صدیقه محمدی ـ کهنسالترین مربی قرآنی کشور و کهنسالترین میانه ای         
 • خانم توران شادپور ـ اسطوره دو و میدانی زنان قاره کهن
 • خانم افسر اسدی ـ بازیگر سینما       
 •  

 

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

4 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهران
مهران
6 سال قبل

داریوش خواننده،پهلوان مسعود هاشم زاده،فرزاد عبدالهی

بهنام رمضانی
بهنام رمضانی
6 سال قبل

با سلام و وقت بخیر و تقدیر و تشکر از عزیزی که این مجموعه را جمع اوری کرده و در اختیار همشهریانمون قرار داده تا بزرگان میانه ای را بشناسند..از جناب استاد نایبی هم تقدیر و تشکر ویژه دارم که وقت خودشونو در این راه صرف همشهریان عزیز میکنند.بنده نیز مربی اداره فنی و حرفه ای و استاد دانشگاه میانه.و مربی نمونه کشوری با رتبه اول کشوری در رشته مهندسی خودرو هستم و جهت هر نوع کمک در خدمت همشهریان عزیزم هستم.میانه ای بهتر از این را برای همشهریانم آرزومندم

شهرام محمدی هستم
شهرام محمدی هستم
6 سال قبل

استاد پروفسور عباس طلوعی اشلقی استاد تمام رشته مدیریت صنعتی ایران با بیش از ۳۰۰ مقاله و کتاب
رو فراموش کردید

ع.ز
ع.ز
6 سال قبل

مهندس سيد ابوالقاسم شمس
تحصيل كرده رشته الكترومكانيك در مسكو
موسس برق آذربايجان
ولادت ١٢٧٩
وفات ١٣٥٠
از مهمترين شخصيت هاي علمي و فني وقت بوده …
ايشان هنگام ورود قواي روس به ميانه به واسطه تسلط به زبان
از طريق مذاكره جلوي تخريب و يغماي شهر را گرفتند.
عكس ايشان در موزه ملي برق ايران موجود است
زاده و درگذشته شهرستان ميانه هستند