خانه » نثر و نظم

شهرداری میانه از سال 1314 شمسی تأسیس شده و در طول این 83 سال 68 بار شاهد تغییر شهردار و سرپرست شهرداری بوده ایم که از این میزان، 19 بار(معادل با 95 ماه)، شهرداری با سرپرستی اداره شده است.

در این مدت، عمر هر شهردار به طور میانگین تنها 18 ماه و عمر متوسط هر ادامه مطلب