خانه » تولکو ناغیلی

پیش از معرفی امام جمعه های میانه، ابتدا تعریفی از امام جمعه در طول تاریخ داشته باشیم:

حکومت صفوی به تقلید از حکومت عثمانی، با انتخاب و انتصاب امام جمعه در شهرهای بزرگ، نخستین نمازجمعه ها را بصورت ملی در ایران برگزار کرد. آن زمان، امام جمعه را شیخ الاسلام می گفتند. اصلاً شیخ الاسلام … ادامه مطلب