خانه » آشنایی با شهرستان میانه (قسمت 21 از 30): آثار باستانی شهرستان میانه

آشنایی با شهرستان میانه (قسمت 21 از 30): آثار باستانی شهرستان میانه

قابل باور نیست که شهرستان میانه پرتعدادترین آثار باستانی شمالغرب کشور را دارد. فقط 300 اثر باستانی ذیل الذکر و شاید 1000 اثر باستانی که در آینده شناسایی خواهند شد، می تواند نشان دهد که میانه قدیمی ترین و شاید مهمترین شهر سوق الجیشی سرزمین مادها بوده است. اگر به سابقه این آثار دقت کنید، میانه از عهد حجر و عصر مفرغ و مس در 7000 سال پیش و شاید پیشتر، اثر تاریخی دارد.

اینجانب هرچند ابا داشتم از درج این آثار ملی تا مگر به چشم کین و دست طمع سودجویان دچار نشود، لیکن مگر آثاری که ثبت نشده اند از دست چپاول خائنان به تاریخ در امان مانده اند؟ مگر یک سازمان محدود و مختصر مانند سازمان میراث فرهنگی آن توانایی را دارد که هزاران اثر باستانی آذربایجان را حراست و حفاظت کند؟ لذا بر اهالی هر روستاست که مانند فرزند خویش از این یادگار نیاکان مواظبت کنند و در هر لحظه که غریبه ای را در حفر و کشف دیدند، آنرا به پلیس 110 اطلاع دهند تا راه بر این راهزنان ببندند.

در ادامه بیش از 300 اثر تاریخی از آثار باستانی شهرستان میانه را ذکر می کنم و در صورت ثبت، شماره ثبت ملی و مکان آن و قدمت تخمینی آنرا در ردیف مربوطه ذکر می کنم. باز تاکید می کنم که تا حد ممکن اهالی هر روستا اجازه حفر و تخریب و کشف را به هیچ احدی جز توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ندهند.

محمدصادق نائبی

 1. تپه قارا چاناقلیق با ثبت ملی 26393 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ابابین
 2. کۆل تپه با ثبت ملی 20216 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای ابک
 3. تپه آت دره سی با ثبت ملی 18905 متعلق به مابین 3 تا 7 هزار سال پیش واقع در روستای ابک
 4. تپه قارا سو ـ 1 با ثبت ملی20207 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ابک
 5. تپه قارا سو ـ 2 با ثبت ملی 20214 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ابک
 6. قیز کؤپروسو یا پل دختر اولین اثر ملی ثبتی استان با ثبت ملی 87 در سال 1310 واقع در شهر آچاچی
 7. قیز قالاسی یا قلعه دختر با ثبت ملی 870 متعلق به قرن7 واقع در شهر آچاچی
 8. تپه مچید یِری(مسجید یِری) با ثبت ملی 26437 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای احمدآباد خانلیق
 9. تپه شاه بولاغی با ثبت ملی 26387 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای احمدآباد خانلیق
 10. تپه شاه بولاغی با ثبت ملی 26388 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای احمدآباد خانلیق
 11. غاری در روستای احمدآباد گروس که ثبت ملی نشده و قدیمیان در آن زندگی میکردند و اعماق آن هنوز کشف نشده است.
 12. تپه  گوْور قبیری (دوره اؤلن) واقع در روستای آرموداق که هنوز ثبت ملی نشده است.
 13. پل تاریخی پردلیس در مرز روستای اِسْکَوَق (اِسْکاوا)که مرز میانه است ولی تنها به اسم شهرستان کوثر ثبت شده است.
 14. آثار مخروبه یک دیده بان قدیمی به نام قراول و یک چایخانه قدیمی در نزدیکی روستای اِسْکَوَق (اِسْکاوا) که ثبت ملی نشده است.
 15. تپه اسلام آباد با ثبت ملی 18888 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای اسلام آباد (راه آهن)
 16. پل صفوی 22 پل  واقع در روستای اسلام آباد (راه آهن)
 17. قیز قالا داغی با ثبت ملی 18891 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای آغ وِرَن
 18. مخروبه کاروانسرای شاه عباسی واقع در روستای آغ وِرَن که ثبت ملی نشده است.
 19. تپه  اوبالار با ثبت ملی 17916 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای آغجه دربند 
 20. شهر سوخته جنب شهرک صنعتی آقکند با شماره ثبت ملی 26713 متعلق به حدود قرن هفتم هجری.
 21. تپه  کۆل تپه ـ1 با ثبت ملی 14789 متعلق به قرون 4 تا 8 قمری واقع در روستای اکرم آباد / اؤرتولو
 22. تپه  کۆل تپه ـ2 با ثبت ملی 18881 متعلق به قرون 4 تا 8 قمری واقع در روستای اکرم آباد / اؤرتولو  
 23. کۆل تپه با ثبت ملی 873 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای اَلِنجارُق / اَرِنجارُق
 24. تپه آلینجالیق با ثبت ملی 19048 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای اَلِنجارُق / اَرِنجارُق
 25. تپه  امیرآباد با ثبت ملی 18877 متعلق به اواخر دوره ساسانی واقع در روستای امیرآباد شیخدرآباد
 26. قبرستان سادات معروف به امامزاده واقع در روستای اندرود سفلی / آنداری که اکنون مخروبه است.
 27. چیمن تپه با ثبت ملی 20171 متعلق به هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی واقع در روستای اۆشنار
 28. قلعه اؤللوجه با شماره ثبت ملی 26717 متعلق به قرون میانی اسلامی واقع در روستای اولیاجه / اؤللوجه
 29. قالا تپه با ثبت ملی  22273 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای آونلیق
 30. تپه آونلیق با ثبت ملی 22279 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای آونلیق
 31. تپه داش اوستو با ثبت ملی 22733 متعلق به عهد مفرغ واقع در روستای آونلیق
 32. محوطه اوجو بیز با ثبت ملی 22588 با قدمت 3000 ساله واقع در روستای آونلیق
 33. تپه آونلیق با ثبت ملی 22745 واقع در روستای آونلیق
 34. اوجو بیز قالا با ثبت ملی 11157 واقع در روستای آونلیق
 35. دووارلی قالا با ثبت ملی 11172 متعلق به دوره ایلخانی واقع در روستای آونلیق
 36. دؤش تپه یا دِم تپه با ثبت ملی 22728 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای آوین
 37. قالا بوْینو با ثبت ملی 22736 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای آوین
 38. تپه گیل یارقانی با ثبت ملی 8902 بین قرون 7 تا 10 قمری واقع در روستای آی دَمیر
 39. ایده لی تپه با ثبت ملی 18897 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ایده لو
 40. محوطه باستانی کند یِری با ثبت ملی 18911 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ایده لو
 41. تپه سیلو با ثبت ملی 9182 بین قرن 3 تا 4 قمری واقع در روستای اسلام آباد (ایستگاه راه آهن)
 42. قنبر تپه با ثبت ملی  20177 متعلق به هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی واقع در روستای ایشلق / ایشله
 43. مسجد قدیمی پیر مسجد واقع در روستای ایشلق / ایشله
 44. قالا دیبی در روستای باشماق میتواند یادگاری از قلعه های میانه باشد ولی هنوز ثبت نشده است.
 45. تپه قازان باشی واقع در روستای باغجیغاز سفلی، باستانی است ولی ثبت ملی نشده است.
 46. در قبرستان قدیمی روستای باغجیغاز علیا ، قارا داش از قدیم محل رجوع مردم آبادی برای نذر و نیاز بوده است.
 47. تپه باللیجا با ثبت ملی 22282 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای باللیجا(بالّوجه)
 48. کهریز اوستو(22558) قدمت3000 تا 7000 سال واقع در روستای باللیجا (بالّوجه)
 49. قالا تپه واقع در روستای باللیجا(بالّوجه)
 50. سیدلر قبیرسانلیغی واقع در روستای باللیجا(بالّوجه)
 51. داشلی قارا قبیرسانلیغی واقع در روستای باللیجا(بالّوجه)
 52. قالا آیاغی واقع در روستای بَرزَق / بَرزه
 53. تپه کور بولاق با ثبت ملی 20173 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَرزَلیق / برزی
 54. تپه برزلیق با ثبت ملی  20198 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَرزَلیق / برزی
 55. تپه  بورونجک با ثبت ملی 22724 با قدمت هزاره اول پیش از میلاد تا دوره اشکانی واقع در روستای بُرُنجَق
 56. تپه  گؤی آلقاج با ثبت ملی 7799 متعلق به دوره اشکانیان واقع در روستای بَرَنلیق مددخان (برنلیق سفلی)
 57. دو تپه احمدعلی با ثبت ملی 7800 متعلق به دوره اشکانیان واقع در روستای بَرَنلیق مددخان (برنلیق سفلی)
 58. پل باستانی واقع در روستای بُقُرآباد / بوغورآباد که ظاهراً مشرف به جاده های قدیمی بوده است.
 59. قبرستان بهمن آباد با ثبت ملی 26434 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بهمن آباد
 60. تپه آرا سَرَه با ثبت ملی 20201 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَیات سفلی
 61. تپه شیرین بولاق با ثبت ملی  20203 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَیات سفلی
 62. تپه ملا یوردو با ثبت ملی 20217 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَیات سفلی
 63. تپه بایات ـ 1  با ثبت ملی 20178 متعلق بع هزاره پیش از میلاد تا اشکانی واقع در روستای بَیات علیا
 64. تپه بایات ـ 2  با ثبت ملی 20181 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَیات علیا
 65. تپه بایات ـ 3 با ثبت ملی 20205 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بَیات علیا
 66. تپه ملا بیگیم با ثبت ملی  20189 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای بَیات علیا
 67. تپه  کهریز با ثبت ملی 20184 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای بیگ بولاغی
 68. قالا تپه با ثبت ملی 26389 متعلق به هزاره پیش از میلاد  واقع در روستای پاوْریس
 69. محوطه باستانی کند یِری با ثبت ملی 17919 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای شور تزه کند (تازه کند شور)
 70. تپه شور تازه کند با ثبت ملی 18887 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای شور تزه کند (تازه کند شور)
 71. تپه  تازه کند با ثبت ملی 18879 متعلق به عهد مفرغ واقع در روستای تازه کند کیسه جین
 72. قالا بوْینو با ثبت ملی 22284 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای تَجَرَق / تَجَرَه
 73. آشاغی قبرستان با ثبت ملی 22721  متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای تَجَرَق / تَجَرَه
 74. قالا دالی در شرق روستای تَجَره رود / چوخور یورد ، باستانی است و هنوز آثار و خرابه های قلعه موجود است.
 75. مسجد سنگی ترک با ثبت ملی 868 متعلق به ابتدای اسلام واقع در شهر تَرک.
 76. قارا تپه ـ 1 با ثبت ملی 8749 متعلق به دوره اشکانی واقع در شهر تَرک
 77. قارا تپه ـ 2 با ثبت ملی 869 متعلق به دوره اشکانی واقع در شهر تَرک
 78. امامزاده شاه بیگیم واقع در شهر تَرک
 79. شهر زیرزمینی واقع در شهر تَرک که گویا تا روستای کندوان، گسترده است.
 80. گؤبک تپه با ثبت ملی 22560 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای تَرناب
 81. قیز قالاسی بالاتر از دره واقع در روستای تَرناب نیز باستانی است لیکن هنوز ثبت ملی نشده است.
 82. ارمنی قبیرسانلیغی (قبرستان ارامنه) در روستای تندیرلو، باستانی است لیکن ثبت نشده است.
 83. تپه  جعفرآباد ـ 1 با ثبت ملی 17929 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای جعفرآباد
 84. تپه  جعفرآباد ـ 2 با ثبت ملی 18882 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای جعفرآباد
 85. تپه  جعفرآباد ـ 3 با ثبت ملی 17930 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای جعفرآباد
 86. کاروانسرای جمال آوا با شماره ثبت ملی 6152 متعلق به قرن هفتم واقع در روستای جمال آباد
 87. تپه جهندیز با ثبت ملی 22856 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای جهندیز / جُواندیز
 88. کۆل تپه ـ 1 با ثبت ملی 22278 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای جهندیز / جُواندیز
 89. کۆل تپه ـ 2 با ثبت ملی 16984 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای جهندیز / جُواندیز
 90. مؤهره بوجاغی با ثبت ملی 17339 متعلق به دوره ایلخانی واقع در روستای جهندیز / جُواندیز
 91. قالا تپه با ثبت ملی 17341 متعلق به دوره ایلخانی واقع در روستای جهندیز / جُواندیز
 92. قالا تپه با ثبت ملی 26395 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای چتاب سفلی /چتاب آقا کریم
 93. تپه کؤهنه یورد با ثبت ملی 26433 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای چِرکینلو
 94. تپه ساغ سوللو تپه با ثبت ملی 26385 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای چِرکینلو
 95. تپه قویون گدیگی با ثبت ملی 8899 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای چُلاقلو
 96. یومورو تپه ـ 1 با ثبت ملی 8903 متعلق به دوره اسلامی واقع در روستای چُلاقلو
 97. یومورو تپه ـ 2 با ثبت ملی 26392 متعلق به دوره اسلامی واقع در روستای چُلاقلو
 98. کۆللو تپه با ثبت ملی 26390 متعلق به عهد کالکولتیک(حدود 7 هزار سال پیش) واقع در روستای چُلاقلو
 99. امامزاده محمد با ثبت ملی 27296 واقع در روستای چِنار
 100. در روستای حاج همتلو زیارتگاهی قدیمی به نام پیر وجود دارد که اهالی آبادی برای نذر و نیاز به آن مراجعه میکنند.
 101. تپه یِمیشان آغاجی واقع در روستای حاج یوسفلو علیا که درخت چند صد ساله دارد و اهالی، آنرا امامزاده میگویند.
 102. غاری 100 متری در دل کوهی واقع در جنوب روستای حاج یوسفلو علیا وجود دارد که آنرا کؤهول قاباغی (جلوی غار) میگویند.
 103. سنگهای خاصی در باغِ «قایالی بولاق» واقع در روستای حسن آباد وجود دارد که اهالی آنرا مقدس میدانستند.
 104. تپه گول آلتی با ثبت ملی 20172 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد واقع در روستای حِلیمسی / یِلیمسی
 105. تپه جعفر زمیسی با ثبت ملی  20208 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد واقع در روستای حِلیمسی / یِلیمسی
 106. تپه چیمن آلتی با ثبت ملی 20179 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای حِلیمسی / یِلیمسی
 107. تپه کؤهنه قبرستان با ثبت ملی 20191 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای حِلیمسی / یِلیمسی
 108. مسجدی قدیمی واقع در روستای خاتون آباد که با ساخت مسجد جدید دیگر از آن استفاده نمیشود.
 109. تپه حاج عوض با ثبت ملی 22586 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای خلیفه باغی
 110. تپه خلیفه باغی با ثبت ملی 26396 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای خلیفه باغی
 111. اهالی میگویند مدفن مالک و بانی این آبادی یعنی خلیفه، روی تپه خلیفه قبری قرار دارد. واقع در روستای خلیفه لو
 112. تپه  شام نمازی با قدمت هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی با ثبت ملی 20185 واقع در روستای خواجه ده
 113. تپه  هاواستان متعلق به دوره ساسانی با ثبت ملی 22564 واقع در روستای خوبستان / هاواستان
 114. روستای دادلو دارای بقعه ای به نام پیر است که مردمش از قدیم برای نذر و نیاز به آنجا میروند.
 115. تپه داش بولاق ـ1  با ثبت ملی 20174  دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای داش بولاغ مرکزی
 116. تپه داش بولاق ـ 2  با ثبت ملی 20204  دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای داش بولاغ مرکزی
 117. تپه آغ بولاق ـ 1 با ثبت ملی 20202  دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای داش بولاغ مرکزی
 118. تپه آغ بولاق ـ 2 با ثبت ملی 20219  متعلق به هزاره اول پیش از میلاد تا دوره اشکانی واقع در روستای داش بولاغ مرکزی
 119. تپه  داش کسن با ثبت ملی 17918  متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای داش کَسَن
 120. تپه قبرستان با ثبت ملی 17927  متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای داش کَسَن
 121. تپه قارا قایا ـ 1 با ثبت ملی 18876 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای درین درق / درین دره
 122. تپه قارا قایا ـ 2 با ثبت ملی 18880 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای درین درق / درین دره
 123. تپه کۆللر با ثبت ملی 18892 متعلق به عهد مفرغ (هزاره پیش از میلاد) واقع در روستای درین درق / درین دره
 124. قیز قالاسی با با ثبت ملی 18874 متعلق به عهد مفرغ (هزاره پیش از میلاد) واقع در روستای درین درق / درین دره
 125. قالا بولاق در روستای  دَستجرد / دستگرد، باستانی است ولی تاکنون ثبت نشده است.
 126. قلعه دِو دامی ـ 1 با ثبت ملی 22532 دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای دوزنان
 127. قلعه دِو دامی ـ 2 با ثبت ملی 17931 دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای دوزنان
 128. تپه باستانی با ثبت ملی 18906 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای دوزنان
 129. بیزوْو تپه با ثبت ملی 22727 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی  واقع در روستای دوه داشی
 130. ساری قالا با ثبت ملی 22717 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی  واقع در روستای دوه داشی
 131. در شرق آبادی آثار قلعه ای وجود دارد که هنوز ثبت ملی نشده است.  واقع در روستای دیزگُوین
 132. تپه کند یِری با ثبت ملی 19998 متعلق به هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی واقع در روستای دیشاب
 133. قبیرسانلیق، قبرستان مخروبه غیرمسلمانان با خط خاص، با ثبت ملی 20206 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی در روستای دیشاب
 134. قبیرسانلیق با ثبت ملی 22281 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای زاویه
 135. تپه زاویه با ثبت ملی 17338 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای زاویه
 136. گونبز یا گنبد با ثبت ملی  17595 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای زاویه
 137. قازان قایا با ثبت ملی  22725 با قدمت 3000 تا 7000 سال واقع در روستای زاویه
 138. تپه  زرده ملیک با ثبت ملی 11900 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای زَرده مَلیک
 139. تپه اوچ بولاق با ثبت ملی17910 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای زَرَنَق / زَرَنه
 140. تپه تولکو دامی با ثبت ملی 18878 متعلق به عهد مفرغ واقع در روستای زَرَنَق / زَرَنه
 141. تپه زرنق ـ 1 با ثبت ملی 18885 متعلق به اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای زَرَنَق / زَرَنه
 142. تپه زرنق ـ 2 با ثبت ملی 19211 متعلق به اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای زَرَنَق / زَرَنه
 143. اورتا بولاق با ثبت ملی 18889 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای زَرَنَق / زَرَنه
 144. تپه کلیسا در غرب روستای زیناری/ زناری، محلی برای نذر و نیاز مردم آبادی بوده است.
 145. کۆل تپه با ثبت ملی 22556 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای ساری قَمیش / چشمه کِش
 146. تپه کند دره با ثبت ملی 22563 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ساری قَمیش / چشمه کِش
 147. کولا تپه با ثبت ملی 22585 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ساری قَمیش / چشمه کِش
 148. مکانی در جنوب روستای سانیان سفلی (سِلیان سفلی) به نام اجاق وجود دارد که محل رجوع مردم برای نذر و نیاز بوده است.
 149. سبیز تپه سی با ثبت ملی 26432 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای سَبیز
 150. قیزیل سورو در شمال روستای سُرخه حصار به عنوان نشانگاه و محل نذر و نیاز مردم آبادی بوده است.
 151. زاغه یا غار سنگی با عمق بیش از 300 متر در اطراف روستای سَردَرَق / ساری دره.
 152. تپه کند یِری با ثبت ملی 17920 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای سُمُکلو
 153. اوچ قیزلار قالاسی واقع در روستای سُمُکلو که ثبت نشده است.
 154. تپه دوْوز یاتاغی با ثبت ملی 17925 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای سُمُکلو
 155. تپه ایده لیک با ثبت ملی 18907 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای سُمُکلو
 156. تپه قارا آغاجلو با ثبت ملی 18895 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای سُمُکلو
 157. مخروبه قلعه معروف روستای سِنجِده / سِنجه موجود است که تاکنون ثبت ملی نشده است.
 158. قالا یاردان در غرب روستای سنقرآباد، باستانی است ولی هنوز ثبت نشده است.
 159. محوطه خارابا کند با ثبت ملی 22732 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای سوتی / سُتی
 160. تپه قوش گولو با ثبت ملی 26436 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای سوتی / سُتی
 161. قیرخلار در کوه مجاور روستای سورباق، دارای آثاری از حصار و دیواره های متعدد است محل نذر مردم نیز بوده است.
 162. پل پردلیس در مرز روستای سَوَرَق / سَوَره که متأسفانه به اسم شهرستان کوثر ثبت شده است.
 163. تپه سیدلر با ثبت ملی 20200 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای سیّدلر ترکمنچای
 164. کَلَکلی دره با ثبت ملی 20215 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای سیّدلر ترکمنچای
 165. قالا تپه واقع در روستای سیف الدین قشلاغی / شکور سلطان که تاکنون ثبت ملی نشده است.
 166. تپه  سیه کمر ـ 1 با ثبت ملی 18894 متعلق به دوره اشکانی و ساسانی واقع در روستای سیه کمر
 167. تپه  سیه کمر ـ 2 با ثبت ملی 18896 متعلق به دوره اشکانی و ساسانی واقع در روستای سیه کمر
 168. تپه  قور قالا واقع در روستای شاهعلی بیگلو / شال بیگلو هنوز ثبت ملی نشده است.
 169. تپه  شورجا با ثبت ملی 20190 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای شورجه قاسم
 170. مقبره شیخ احمد بانی روستای شیخ احمدلو متعلق به سده های گذشته، میتواند اثر باستانی باشد.
 171. مسجد قدیمی و زیبای شیخ طبق (شیخ تاوا) هنوز ثبت ملی نشده است.
 172. بقعه ای زیارتی در نزدیکی مسجد قدیمی شیخ طبق وجود دارد که شاید مدفن بانی یا معمار مسجد است.
 173. تپه قارا پیر واقع در روستای شیخ طبق / شیخ تاوا دارای قبرستانی قدیمی است.
 174. قیز قالاسی با ثبت ملی18874 متعلق به عهد مفرغ (هزاره پیش از میلاد) واقع در روستای شیخدرآباد
 175. اوغلان قالاسی با ثبت ملی 17926 متعلق به عهد مفرغ (هزاره پیش از میلاد) واقع در روستای شیخدرآباد
 176. قبرستانی تاریخی در روستای شیخلر وجود دارد که هنوز ثبت ملی نشده است.
 177. تپه آرخ باشی با ثبت ملی 22561 متعلق بع دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای شیویار / شُوَر
 178. قالا تپه با ثبت ملی 22587 متعلق به عصر مفرغ تا دوره اشکانی واقع در روستای شیویار / شُوَر
 179. قبیرسانلیق یا تپه قبرستان  با ثبت ملی 22722 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای شیویار / شُوَر
 180. تپه  بروانا با ثبت ملی 9181 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای صومعه علیا / سوما علیا
 181. کۆل تپه با ثبت ملی 8750 متعلق به قرون 5 تا 10 قمری واقع در روستای طَغای / تاغای
 182. تپه  کۆل تپه با ثبت ملی 14785 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای طَوَق / تاوا
 183. محوطه باستانی تپه تووین با ثبت ملی 22731 با قدمت 3 تا 7 هزار سال  واقع در روستای طُوین / تُوین کندوان
 184. محوطه باستانی کند یِری با ثبت ملی 16978 دوره ایلخانی واقع در روستای عَجَمی ترکمنچای
 185. تپه  قالا بوْینو با ثبت ملی 22723 با قدمت اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای علی بیگلو
 186. قبرستان ارامنه در روستای علی بیگلو قدمت بالایی دارد ولی هنوز ثبت ملی نشده است.
 187. کۆل تپه با ثبت ملی 16656 متعلق به هزاره پیش از میلاد مسیح واقع در روستای غریب دوست
 188. قالا تپه در غرب روستای فندقلو یک اثر باستانی است که هنوز ثبت ملی نشده است.
 189. آثار چندین قلعه مخروبه به نام قلمه چی در روستای قاباق تپه وجود دارند که ثبت ملی نشده اند.
 190. آشاغی قبرستان در نزدیکی قاراب سفلی یک تپه باستانی است که تاکنون ثبت ملی نشده است.
 191. آشاغی قبرستان در نزدیکی قاراب علیا یک تپه باستانی است که تاکنون ثبت ملی نشده است.
 192. تپه  قاسم دره با ثبت ملی 20210 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قاسم دَرَق / قاسم دره
 193. سد قاجاری قاضیلو با شماره ثبت ملی 12433 با بیش از 200 سال قدمت واقع در روستای قاضیلو / قازیلو
 194. تپه قاضیلو با ثبت ملی 20183 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای قاضیلو / قازیلو
 195. تپه سولو دره با ثبت ملی 20192 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد واقع در روستای قاضیلو / قازیلو
 196. تپه قارا بولاق با ثبت ملی 11119 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قَره بولاغ کوله بوز
 197. تپه قمیش تافتاسی با ثبت ملی 17923 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قَره بولاغ کوله بوز
 198. محوطه بوتون اؤلن با ثبت ملی 26714 متعلق به دوره اشکانی و ساسانی واقع در روستای قَره بولاغ کاغذکنان
 199. تپه تونل 2 میانه ـ تبریز با ثبت ملی  16979 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قَره تپه
 200. تپه اۆز بولاق  با ثبت ملی 17922 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای قره جه کوله بوز
 201. تپه سؤیودلو  با ثبت ملی 17924 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای قره جه کوله بوز
 202. شیطان تپه سی با ثبت ملی 8904 متعلق به اواخر دوره ساسانی واقع در روستای قره جه ارباط / قره جه آربات
 203. کروانسارا تپه سی با ثبت ملی 8905 متعلق به اواخر دوره ساسانی واقع در روستای قره جه ارباط / قره جه آربات
 204. قالا تپه  با ثبت ملی 17912 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قَره جه قیه اوچ تپه
 205. تپه قاراجا قایا با ثبت ملی 17914 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قَره جه قیه اوچ تپه
 206. تپه قره زیارات با ثبت ملی 26394 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قره زیارت
 207. قیرمیزی تپه با ثبت ملی 20182 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قره زیارات (قره زیارت)
 208. امیر بولاغی با ثبت ملی 20187 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قره زیارات
 209. تپه ناغارا با ثبت ملی 20213 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قره زیارات
 210. گۆل تپه با ثبت ملی 20218 متعلق به دوره هزاره پیش از میلاد واقع در روستای قره زیارات
 211. زیارتگاه قدیمی به نام اجاق واقع در روستای قره زیارات
 212. خارابا کند در اطراف روستای قره قانلو، باستانی هستند ولی ثبت نشده است.
 213. قدیمی قبیرسانلیق در اطراف روستای قره قانلو، باستانی هستند ولی ثبت نشده است.
 214. گونِی تپه با ثبت ملی 22584 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد مسیح واقع در روستای قَره قَیه کندوان
 215. داش تپه با ثبت ملی 22590 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد مسیح واقع در روستای قَره قَیه کندوان
 216. قبرستان قبله بولاغی با ثبت ملی 22274 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد مسیح واقع در روستای قَره قَیه کندوان
 217. گوْر مازاری (مزار گور) واقع در روستای قَره قَیه کندوان، باستانی است.
 218. آغ قالا واقع در روستای قِزِل بولاغ همانطور که از نامش پیداست، تپه ای است که مخروبه یک قلعه است.
 219. یکی از تپه های روستای قلعه اصلانیان / قلعه آسلان همانگونه که از نامش هم پیداست، یک قلعه مخروبه است.
 220. روستای قلعه جوق الفلو همانگونه که از نامش پیداست باقیمانده از یک قلعه است ولی تاکنون ثبت نشده است.
 221. تپه قبرستان (قبیرسانلیق) با ثبت ملی 18890 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قلعه جوق نجفقلیخان
 222. داش قالا با ثبت ملی 22530 با قدمت بالای 800 سال واقع در جنوبشرقی روستای قلعه سنگی / داش قلعه
 223. دره ساغ بولاق با ثبت ملی 18875 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قِلیج چی / قِلیچّی
 224. تپه آت اؤلن ـ 1 با ثبت ملی 18883 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قِلیج چی / قِلیچّی
 225. تپه آت اؤلن ـ 2 با ثبت ملی 18886 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قِلیج چی / قِلیچّی
 226. قالا تپه با ثبت ملی 17921 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای قُمقان
 227. خارابا قوچقار در نزدیکی روستای قوچغار، آثاری از روستای قدیمی قوچقار است.
 228. تپه باغ اوستو با ثبت ملی 17909 متعلق به اواخر دوره ساسانی واقع در روستای قِوِرجاق / قِویرجاق
 229. تپه قیویرجاق ـ 1 با ثبت ملی 17913 متعلق به عهد مفرغ واقع در روستای قِوِرجاق / قِویرجاق
 230. تپه قیویرجاق ـ 2 با ثبت ملی  17928 متعلق به عهد مفرغ واقع در روستای قِوِرجاق / قِویرجاق
 231. تپه قیویرجاق ـ 3 با ثبت ملی 19047 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قِوِرجاق / قِویرجاق
 232. محوطه باستانی اطراف روستای قوشا بولاق هنوز ثبت ملی نشده است لیکن مانند تاراج شده است.
 233. تپه قبیرسانلیق یا قبرستان با ثبت ملی 20188 واقع در روستای قهرمانلو
 234. قواخ تپه با ثبت ملی 20212 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای قهرمانلو
 235. تپه قهرمانلی (20196 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای قهرمانلو
 236. تپه  کرامه ـ 1 با ثبت ملی 11117 متعلق به قرون 5 تا 10 قمری واقع در روستای کرامه / کَرَمه
 237. تپه کرامه ـ 2 با ثبت ملی 11118 متعلق به قرون 5 تا 10 قمری واقع در روستای کرامه / کَرَمه
 238. مدینه تپه با ثبت ملی 22582 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای کَزَرَج / کَزَره
 239. محوطه باستانی سرن با ثبت ملی 22283 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای کَزَرَج / کَزَره
 240. تپه باشی در نزدیکی روستای کَسَلان / کاسالان یک تپه باستانی است ولی ثبت ملی نشده است.  
 241. تپه کاللا یا کلاله  با ثبت ملی 20193 متعلق به دوره اشکانی واقع در روستای کَلاله (کاللا)
 242. کۆل تپه با ثبت ملی  20199 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای کَلاله (کاللا)
 243. ناغارا تپه با ثبت ملی 8746 متعلق به قرون 5 تا 10 قمری واقع در روستای کُلوچه خالصه
 244. مونجوقلو تپه با ثبت ملی 8901 متعلق به قرون 5 تا 10 قمری واقع در روستای کُلوچه خالصه
 245. تپه  شاه حسین گؤلو متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی با ثبت ملی 22583 واقع در روستای کَلّه گاه / کُلّوگِه
 246. حمام قدیمی این آبادی در زیر زمین که اخیراً نیز بازسازی شده است، هنوز ثبت ملی نشده. واقع در روستای کلهُر
 247. کۆل تپه روستای کَلیان / کلگان با ثبت ملی 26386 متعلق به هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی
 248. امامزاده محمد روستای کندوان با ثبت ملی 11264 متعلق به عهد صفوی
 249. کۆل تپه ـ 1 با ثبت ملی 9203 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای کندوان
 250. کۆل تپه ـ 2 با ثبت ملی 9204 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای کندوان
 251. شهر زیرزمینی بین ترک و روستای کندوان که ثبت ملی نشده است.
 252. تیکانلی تپه با ثبت ملی 17911 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای کَنگاور
 253. آجی تیکانلی تپه با ثبت ملی  17915 متعلق به دوره ساسانی واقع در روستای کَنگاور
 254. تپه قیزیل قایا با ثبت ملی 17077 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای کولا
 255. تپه داش بولاغی با ثبت ملی 17908 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای کیسه جین
 256. تپه گؤینری با ثبت ملی 20194 واقع در روستای گاوینه رود / گوونَری
 257. کاروانسرا قیراغی با ثبت ملی 20195 متعلق به هزاره  پیش از میلاد واقع در روستای گاوینه رود / گوونَری
 258. تپه گؤللر با ثبت ملی 20211 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای گاوینه رود / گوونَری
 259. گول تپه (قورقا)  با ثبت ملی8900 هزاره پیش از میلاد واقع در روستای گل تپه حسن آباد
 260. تپه گوْر قاداغی با ثبت ملی 26391 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای گل تپه حسن آباد
 261. تپه  گلباسان با ثبت ملی 18893 متعلق به اوایل اسلام واقع در روستای گَلبوس / گلباسان
 262. تپه گوللوجه غمی  با ثبت ملی 20175 متعلق به هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی
 263. کاروانسرای قدیمی روستای گوگدَرَق / گؤی دره که احتمالاً صفوی است ولی ثبت ملی نشده است.
 264. نشانگاه «حضرت عباس باغی» در شرق روستای گوگرچین لو / گویرچینلو محل رجوع اهالی جهت نذر و نیاز بوده است.
 265. تپه گوندوغدی ـ 1 با ثبت ملی 9180 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای گوندوغدی
 266. تپه گوندوغدی ـ 2 با ثبت ملی 26435 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای گوندوغدی
 267. تپه  گونلو  با ثبت ملی 20180 متعلق به هزاره پیش از میلاد تا دوره اشکانی واقع در روستای گَوَنلو
 268. تپه سلطان چشمه سی  با ثبت ملی 20209 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای گَوَنلو
 269. امامزاده یددی قارداشلار در روستای لَلَـه لو فاقد شجره اما مورد وثوق اهالی است.
 270. مردم روستای لَلَـه لو مکانی دارند به نام قارداش که مردم برای نذر و نیاز و احسان آبگوشت به آن مراجعه میکنند.
 271. تپه  کَلَکلی با ثبت ملی 22857 با قدمت 3 تا 7 هزار سال واقع در روستای ماهی آباد / مِی هوا
 272. خارابا کند دوره ایلخانی با ثبت ملی 22280 واقع در روستای مُلْک
 273. تپه مینجیقلی دِم با ثبت ملی 22744 با قدمت 3 تا 7 هزار سال واقع در روستای مُلْک
 274. روستای مِندِجین قبرستانی قدیمی و باستانی دارد که هنوز ثبت ملی نشده است.
 275. تپه  امامزادا با ثبت ملی 17080 متعلق به دوره ایلخانی واقع در روستای مونَق / مونا
 276. کول دره سی واقع در روستای مهماندوست
 277. سنگهای قدیمی اللهیار داشی واقع در روستای مهماندوست
 278. پیرننه داشی واقع در روستای مهماندوست
 279. چندین غار(کؤیول) طبیعی و مصنوع واقع در روستای مهماندوست
 280. امامزاده اسماعیل با ثبت ملی871 متعلق به دوره صفوی واقع در شهر میانه
 281. پل صفوی شهر چای با ثبت ملی 872  متعلق به عصر صفوی واقع در شهر میانه
 282. تپه ساسانی قلعه نجفقلیخان با ثبت ملی 1116 واقع در شهر میانه
 283. قبرستان خانجان آباد در کنار قلعه نجفقلیخان در جنوب شهر بازمانده از دوره اشکانی که بخاطر ساخت مدرسه، تخریب شد!
 284. تپه قلعه بنیاد با ثبت ملی 16983 متعلق به هزاره اول پیش از میلاد واقع در کیلومتر 5 جاده تبریز
 285. تپه اوزرلیکلی با ثبت ملی 17917 متعلق به هزاره پیش از میلاد واقع در روستای ناولیق / نولیق
 286. تپه مصلّه با ثبت ملی 18884 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای ناولیق / نولیق
 287. قالا بوْینو در شمال روستای نِشَق / نشه اثر باستانی است.
 288. تپه ساسانی باش آرخی با ثبت ملی 22858 واقع در روستای نودوزق / نُوادیز
 289. کۆل تپه با ثبت ملی 22277 با قدمت 3 تا 7 هزار ساله واقع در روستای نودوزق / نُوادیز
 290. تپه اشرف گدیگی با ثبت ملی 22720 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای نودوزق / نُوادیز
 291. کۆل تپه با ثبت ملی 22726 با قدمت هزاره اول پیش از میلاد واقع در روستای نودوزق / نُوادیز
 292. محوطه باستانی کند گؤلو (بیزوْو داشی)  با ثبت ملی 22557 با قدمت اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای نی باغی
 293. باش تپه در نزدیکی روستای وَنجان / ونگان یک تپه باستانی است ولی ثبت ملی نشده است.
 294. تپه  داش آلتی باشی با ثبت ملی 22276 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای هفت چشمه
 295. تپه مامان گؤلو با ثبت ملی22860 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای هِندلان
 296. تپه هیندیلان با ثبت ملی 22562 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای هِندلان
 297. محوطه باستانی خارابا کند با ثبت ملی 22559 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای هِندلان
 298. تپه  هیندیلان با ثبت ملی 22589 با قدمت 3 تا 7 هزار ساله واقع در روستای هِندلان
 299. تپه یِله قارشی با ثبت ملی 26438 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای یِله قارشو
 300. تپه داغ ینگ آباد با ثبت ملی 26430 با قدمت بین 7000 سال تا 3000 سال پیش.
 301. تپه دالی با ثبت ملی 16422 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای یِنگجه ترکمنچای
 302. تپه آقا رضا با ثبت ملی 16434 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای یِنگجه ترکمنچای
 303. کۆل تپه با ثبت ملی 16498 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای یِنگجه ترکمنچای
 304. محوطه کولا ده با ثبت ملی 16511 متعلق به دوره اشکانی ـ ساسانی واقع در روستای یِنگجه ترکمنچای

تحقیق از: محمدصادق نائبی

منبع: www.Naebi.ir/98

3.5 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

15 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شهروند
شهروند
5 سال قبل

آقای نایبی دستت درد نکنه ولی ما بالاخره نفهمیدیم شما به چه صراطی مستقیمی
دو روز پیش برای مظلومیت آیت الله جزایری تو کانالت نوحه سرایی کردی و تهمت زنندگان را از خدا بیخبر و چه و چه
ولی دیروز یه عکس گذاشتی که ایشون سر سفره شاهانه در چندین جا حضور داره و مردم رو به مبارزه با آمریگا دعوت کرده ولو با خوردن نان جو
واما دو عکس سمت راست متعلق به کشورهای عربیه و فرد مورد اشاره هیچ شباهت ظاهری هم به ایشون نداره
و عکس سمت راست هم ایشون رو دعوت کردن به عراق یکی عشیره های عراقی به اقتضای رسم و فرهنگ عراقی رسم میزبانی رو به جا آوردن این وسط گناه این بنده خدا چیه

شهروند
شهروند
5 سال قبل

باسلام اقای نائبی اثارباستانی وتاریخی شهرستان براساس حروف الفباردیف میشدبهترمیشدپیداکرد،شایدعده ای ازهمشهریان اثاری رابدانندکه ازقلم افتاده

Guest
Guest
5 سال قبل

اکثرن هم که تپه باستانی ست!!!

محمدرضا سلطانی
محمدرضا سلطانی
5 سال قبل

باسلام خدمت جناب مهندس نائبی عزیز

مقالات وتحقیق های جنابعالی در مورد شهرستان میانه قابل تقدیر است.بنده از مطالب ارزشمندتان استفاده کردم.بابت معرفی تاریخ ورجال وعلما وسیاستمداران و…شهرستان میانه از جنابتان متشکرم.

تقی زاده
تقی زاده
5 سال قبل

ممنون میشم اگه در مورد آثار تاریخی وتپه های باستانی وقدمت آنها در روستای بالسین اگه اطلاعاتی دارید بنده را راهنمایی و کمک نمایید .
با تشکر و سپاس از زحمات حضرتعالی

سید فرهود کاظمی
سید فرهود کاظمی
5 سال قبل

خداقوت آقای دکتر
عالی بود

علی
علی
5 سال قبل

سلام آقای نائبی ممنپن از مقالات خوبتون در روستای قزلبلاغ یا اطراف آن آثار باستانی است
و یک سوال دیگه مقاله درباره ی چشمه های مبانه دارید؟؟

سامان چناری
سامان چناری
4 سال قبل

میشه در مورد روستای چنار بیشتر تحقیق کنید فکر کنم آثار بیشتری بشه پیدا کرد من خودم اصلیتم برای اونجاست

سیدوحیداسماعیلی
سیدوحیداسماعیلی
4 سال قبل

جناب اقای نایبی عزیز “
فقط میشه ازتون تشکر کرد بنده به شخصه عاشق اثار باستانی هستم و حتی خیلی هاشو اسمشم نشنیده بودم.
ممنون ازتون اطلاعاتتون رو بدون منت در اختیار مردم گذاشتین

صبا
صبا
پاسخ به  سیدوحیداسماعیلی
4 سال قبل

دوست عزیزاقای سیدوحیداسماعیلی واقعا ادم باید قدردان امثال شماها باشد که زحمت عزیزان را نادیده نمیگیرد و اقای نائبی رو تشویق به این کارها میکنید.

م.ر.تیموری
م.ر.تیموری
3 سال قبل

با سلام و تشکر از این محبت تون نسبت به میانه و مردم آن که گوشه از از ایران عزیزمان هست.
بهره بردیم، و آن تصویر نقاشی شده از پل دختر . لطفا” منبع اخذ شده این نقاشی را هم اعلام کنید.
با تشکر – تیموری محمدرضا ساکن تهران
من تا دیپلم میانه بودم .